دانلود تحقیق در موردسیر آراء تربیتی در غرب

دانلود تحقیق در موردسیر آراء تربیتی در غرب

دانلود تحقیق در موردسیر آراء تربیتی در غرب

نام فایل : سیر آراء تربیتی در غرب

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 258

حجم : 5 مگابایت


بنام خدا
*
سیر آراء تربیتی در غرب
*
هدف کلی درس
آشنایی خواننده با آرای تربیتی غرب، از یونان و روم تا سده بیستم
*
فصل اول

آراء تربیتی در
یونان و روم باستان

*
تعریف آراء تربیتی
منظور از آراء تربیتی، اندیشه ها یا منظومه هایی از افکار و عقاید است که فلسفه آموزش و پرورش دوره یا جامعه معینی را تشکیل می دهد.
*
تعریف غرب
منظور از غرب در اینجا، تمدن یا فرهنگ منظقه مشتمل بر اروپای غربی، آمریکای شمالی و کانادا است.
*
نهاد های آموزشی و آراء تربیتی
نهاد های آموزشی بیشتر به ساختار های مادی و هنجاری جامعه مربوطند درحالی که آرای تربیتی با تاریخ آرا و افکار و به ویژه تاریخ فلسفه در ارتباط است.
*
تاریخ فرهنگ یونان
تاریخ فرهنگ یونان به سه دوره تقسیم می شود:
1- دوره اساطیری
2- سده های میانه
3- دروه کلاسیک
*
دوره های آموزش و پرورش در یونان باستان
1- از قدیمی ترین دوره تا عصر پریکلس (قرن 5 ق.م)
2- عصر طلایی فرهنگ یا عصر رونق فلسفه (قرون 5 و 4 ق.م)
3- عصر انحطاط فرهنگ و فلسفه (از نیمه دوم قرن 4 تا ق.م تا تصرف یونان توسط امپراطوری روم)
*
نوع حکومت در شهر های آتن و اسپارت
1- به صورت سلطنتی
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسیر آراء تربیتی در غرب

خرید آنلاین