دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي

دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي

دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي

نام فایل : سيستم ابررايانه خوشه‌اي انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 5 مگابایت


*
سيستم ابررايانه خوشه‌اي
انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي

*
ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
فهرست مطالب
مقدمه
سيستمهاي پردازش موازي خوشه‌اي
سابقه طراحي و ساخت سيستمهاي پردازش موازي در دانشگاه اميركبير
معرفي سيستم AkuCluster
طرح تحقيقاتي طراحي و ساخت ابررايانه ملي چندمنظوره
طرحهاي در دست انجام در مركز تحقيقات پردازشهاي فوق سريع
*
معرفي روشهاي ساخت ابررايانه
Vector Computers
MPP : Massively Parallel Processors
Constellation
Network Computing
Grid Computing
Clusters
Workstation Clusters
(Beowulf-class systems) PC-Cluster
Cluster farms
Superclusters (Multi-Cluster)
ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
*
زنجيره غذايي كامپيوتر
ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
*
تغيير زنجيره غذايي كامپيوتر

ساخت سيستمهاي ابررايانه‌اي سيستم ابررايانه خوشه‌اي: انقلابي در
*
مزاياي ابررايانه‌هاي خوشه‌اي
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي

خرید آنلاین