دانلود تحقیق در موردسند توسعه بخش آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

دانلود تحقیق در موردسند توسعه بخش آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

دانلود تحقیق در موردسند توسعه بخش آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

نام فایل : سند توسعه بخش آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 118

حجم : 5 مگابایت


*
سند توسعه بخش آموزش فنی و حرفه ای
استان هرمزگان

*

*


*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 6
تعریف آموزشهای فنی و حرفه 8
ضرورت و اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای 9
فعالیتهای آموزشی 10
وظایف ویژگیهاو ساختار کلی بخش 13
انواع اصلی نظام های آموزش فنی و حرفه ای 14
نظام حرفه آموزی بازار کار یاآموزش مبتنی بر مرکز حرفه آموزی 15
اهداف آموزشی 16
اهداف 17
چشم انداز 20
مأموریتها 23
تشریح وضعیت آموزش فنی و حرفه ای 24 مراکز فنی وحرفه ای استان 25
حرفه های آموزشی در مرکز 26
رشته های آموزشی در مرکز 27
*


عنوان صفحه
وضعیت شاخصها 29
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسند توسعه بخش آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

خرید آنلاین