دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در تربیت بدنی

دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در تربیت بدنی

دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در تربیت بدنی

نام فایل : روش تحقیق در تربیت بدنی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 206

حجم : 4 مگابایت


بنام خدا
*
*
روش تحقیق در تربیت بدنی
*


عقل و درايت شناسايي فعاليت‌هاي عقلاني 2×2 علمي
تصميم هر فرد توسط انسانهاي عادي
وهم و خيال كه واقعيت ندارد.


: جستجوي حقيقت و دانش نو و كشف روابط اين دو با كل زندگي واقعي
تحقيق علمي
: ايجاد و انشاء نظريه و اصول آن (دانش نو) يا بررسي صحت و سقم اين دو


- توليد علم (توسعه مرزهاي دانش)
اهداف آموزش عالي - ارتقاء فرهنگ دانش عمومي
- تربيت نيروي متحصص


*
براي انسانهاي عادي رسيدن به واقعيت از طريق وحي و .... ممكن نيست.
بايد با بهره‌گيري از تجارب ديگران و روشهاي علمي باشد
اين نحوه كشف حقيقت ابتدا در علوم بعداً در علوم انساني نیز مطرح شد.

نظريه : مجموعه‌اي از تعريف‌ها و پيشنهادها درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه يا رابطه يا همبستگي يا اثر آنرا مورد توجه قرار مي‌دهد.

اگر باران ببارد هوا خنگ مي‌شود علت و معلولي (دو متغير به هم پيوسته‌اند).
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در تربیت بدنی

خرید آنلاین