دانلود تحقیق در موردروستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)

دانلود تحقیق در موردروستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)

دانلود تحقیق در موردروستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)

نام فایل : روستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 63

حجم : 5 مگابایت


روستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)
شناسايي منطقه ( حوزه نفوذ )
تعيين حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعيت جغرافيايي ، راههاي ارتباطي ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :
روستاي پشتيراز امكانات وخدمات اوليه مناسبي برخورداراست . اما بسياري از خدمات مورد نياز ساكنين اين روستا درسطح بالاتراز روستاي گوراب زرميخ ( مركز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمين مي گردد . به عبارتي امكانات وخدمات موجود روستاي پشتيررتنها نيازهاي اوليه ساكنين اين روستا را تأمين مي نمايد . از اينرو نمي توان براي روستاي مذكورروستاها حوزه نفوذ مشخص نمود . بلكه اين روستا وروستاهاي اطراف آن تحت پوشش مراكز برتراطراف خود از جمله مركز بخش وشهرستان مي باشند .


شناسايي روستا :
معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي :
روستاي پشتيردردهستان گوراب زرميخ از بخش ميرزا كوچك جنگلي شهرستان صومعه سرا قراردارد . اين روستا از سمت شمال به روستاي گوراب زرميخ ، از جهت شرق به روستاي كمامردخ ، از سمت جنوب به روستاي خشك نودهان واز جهت غرب به روستاهاي تطف وچالكسرمحدود مي گردد .
اين روستا در49 درجه ، 12 دقيقه طول جغرافيايي و37 درجه 16 دقيقه عرض جغرافيايي واقع گرديده است .


روستاي مذكورنسبت به مركز دهستان ( گوراب زرميخ ) ونسبت به مركز بخش ( ميرزا كوچك جنگلي ) 3 كيلومتر ، نسبت به مركز شهرستان ( صومعه سرا ) 16 كيلومتروسبت به مركز استان ( شهررشت ) 42 كيلومترفاصله دارد .


نقشه موقعيت روستاي پشتيردردهستان گوراب زرميخ
تعيين محدوده اراضي كشاورزي ومنابع طبيعي روستا :
بيشترين درصد اراضي كشاورزي روستاي پشتيربه كشت برنج اختصاص يافته ، همچنين درصدي از اراضي مذكوربراي كشت محصولاتي نظيرسبزي وصيفي مورد استفاده قرارمي گيرد . علاوه برموارد فوق قسمتي از زمينهاي روستا براي كاشت محصولات باغي كه عمدتاً چاي مي باشد بكارمي رود . زمينهاي كشاورزي روستاي پشتيرتوسط اراضي كشاورزي روستاي گوراب زرميخ از سمت شمال ، كمامردخ ازسمت شرق ، خشك نودهان از قسمت جنوب وتطف وچالكسراز طرف غرب احاطه شده اند .
بررسي منابع تأمين آب آشاميدني وكشاورزي روستا
1-3- آب آشاميدني :
روستاي پشتيردروضع موجود از تأسيسات آب آشاميدني بهداشتي برخوردارمي باشد . آب آشاميدني اين روستا از طريق چاه عميقي كه درمركز روستا حفرگرديده به منبعي كه درسطح روستا ايجاد گرديده انتقال وذخيره شده ودرنهايت به وسيله شبكه هاي فرعي به خانوارهاي اين روستا انتقال داده مي شود . البته تأسيسات آب آشاميدني اين روستا قديمي بوده از اينرونياز به بهسازي وتقويت دارد .آب كشاورزي :
نهرهاي متعدد وكانالهاي آبرساني درسطح روستا تأمين كننده آب مورد نياز كشاورزي ساكنان آن مي باشند . اين آبهاي سطحي موجب رونق اقتصاد كشاورزي شده وفعاليت ساكنين روستا دراين بخش توليدي متمركز گرديده است .
علاوه برنهرهاي موجود درسطح روستا ، درصدي ازاراضي كشاورزي آن از طريق پمپاژ آبياري مي شوند . البته درفصول كشاورزي معمولاً نهرها وكانالهاي آبرساني بدليل عدم وجود نزولات جوي كم آب مي شوند وبلعكس درفصول غيركشاورزي نزولات جوي فراوان است به عبارتي تقويم زراعي با تقويم ريزشهاي جوي هماهنگي ندارد .
بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا :
جمع آوري اطلاعات جمعيتي وتجزيه وتحليل درمورد پارامترهاي مربوط به آن يكي از اساسي ترين موارد برنامه ريزي درهرمجتمع زيستي محسوب مي گردد . بنابراين دراين زمينه بايد مطالعات دقيقي صورت پذيرد .

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردروستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)

خرید آنلاین