دانلود تحقیق در موردروستاي امام ده

دانلود تحقیق در موردروستاي امام ده

دانلود تحقیق در موردروستاي امام ده

نام فایل : روستاي امام ده

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 45

حجم : 5 مگابایت


روستاي امام ده
روستا 2
امام ده
وجه تسميه :
اسم ثبت شده در وزارت كشور((گابيه )) است. كه از دو بخش ((گا))و((بيه) تشكيل شده است گا به معني آبي كه گاه مي آيد و گاهي نمي آيد
به گفته دهيار :400 ساال پيبش در اين روستا سدي وجود داشت كه براثر تغييرات جؤي گاهي داراي آب بود وگاهي خالي .
اين روستا گاويه هم ناميده ميشود كه به معني استهكامات ودژ است.
اين روستا پس از انقلاب امام ده ناميده شد كه به سه بخش امام ده-اربو كلايه و سادات محله تقسيم شده است.

تقسيمات جغرافيايي :
شهرستان لاهيجان داراي دو بخش رودبنه و مركزي مي باشد وهمچنين داراي 7 دهستان است كه به ترتيب زير ميباشد
آهندان- بازكيا گوراب- لضمجان- ليالستان- ليل- امام ده و رود بنه
اين شهرستان 184 روستا را در خود جاي داده است كه دهمگي داراي سكنه مي باشد روستاي امامده در بخش رودبنه واقع شده است
شهرستان لاهيجان يكي از شهرستانهاي شرق استان گيلان است كه با شهرستان هاي لنگرود وآستانه اشرفيه هم مرز است ودر طول 49 درجه و59 دقيقه و عرض 37 درجه و 12 دقيقه واقع شده است.

زبان رايج :
مردم اين روستا به زبان و گويش گيلكي شرق گيلان صحبت ميكنندو دين انها اسلام و مذهب ان ها شيعه است.
اطلاعات جمعيتي:
اقليم و اب وهوا :
اين روستا در اقليم معتدل و مرطوب خزري واقع شده است.
تپوگرافي: از اين منظر مجموعه روستايي امام ده در بخش جلگهاي لاهيجان واقع شده است و از سطحي هموار برخوردار است اراضي ان كم شيب و قابل بهره برداري براي كشاورزي است.
اب : اين روستا در در اقليم معتدل و مرطوب خزري واقع شده است و از لحاظ ريزش باراناز فرا واني بالايي بر خردار است.
باد: جريان هاي هوهيي در اين روستا در فصول مختلف سال متفاوت است .در بهار جهت شمال / در تابستان شمال شرق / در پاييز غرب / در زمستان شمال غرب.( در پاييز ميزان سرعت باد زياد تر از فسول ديگر است)
تراكم :
اراضي كشاورزي در شكل گيري مجموعه روستا تاثير به سزايي داشته است
به نحوي كه اين اراضي كه معيشت ساكنين روستا به آنها بستگي دارد باعث گرديده تا بافت مجموعه به صورت پراكنده شكل گيرد .

بافت قديمي از يك تراكم نسبي اطراف اماكن مذهبي بر خوردار است.
بافت جديداز تراكم محوري حول جاده پيروي ميكند.
معيشت :
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردروستاي امام ده

خرید آنلاین