دانلود تحقیق در موردرضایت آگاهانه

دانلود تحقیق در موردرضایت آگاهانه

دانلود تحقیق در موردرضایت آگاهانه

نام فایل : رضایت آگاهانه

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 21

حجم : 4 مگابایت


بنام خدا
رضایت آگاهانه

ماده 158
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان و یا نمایندگان قانونی وی با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود قابل مجازات نخواهد بود.


1- آگاهی از بیماری خویش داشته باشد .
2- بتواند آنچه که جهت بیماری او مطرح میشود را بخوبی درک کند
3- قادر باشد آزادانه تصمیم گیری نماید
4- قادر باشد تصمیم خویش را آزادانه به اجراء درآورد .

قطب مقابل اتونومی ، پترنیتی (Paternity) است .
اتونومی یا حق انتخاب
*
انواع رضایت
تلویحی یا ضمنی: Implied consent

بیانی و صریح: Express consent

رضايت در موارد خاص: Consent in special cases
رضايت همسر
رضايت در كودكان و افراد صغير
رضايت در بيماران رواني
رضايت در بيماران مسن
رضايت در موارد اورژانسي

اجزاء تشکیل دهنده رضایت
Disclosure: اطلاعات کافی در اختیار بیمار گذاشته شود
Capacitance: بیمار باید ظرفیت لازم برای دادن رضایت را داشته باشد. یعنی توانمندی کافی برای درک اطلاعات داده شده و تصمیم گیری در رابطه با اقدام تشخیصی یا درمانی پیشنهادی را داشته باشد.
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردرضایت آگاهانه

خرید آنلاین