دانلود تحقیق در موردرانه قاره‌ای

دانلود تحقیق در موردرانه قاره‌ای

دانلود تحقیق در موردرانه قاره‌ای

نام فایل : رانه قاره‌ای

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 17

حجم : 5 مگابایت


رانه قاره‌ای
رانه قاره‌ای
بازسازی قاره‌ها
نظریه اولر
به منظور بازسازی باید اقیانوسهای موجود را ببندیم.
بر طبق این نظریه می‌توان حرکت بخشی از سطح کره را بر روی آن به صورت زاویه چرخش و قطب چرخش نشان داد.
رانه قاره‌ای
بازسازی هندسی قاره‌ها
امروزه بازسازی به روش ریاضی با رایاته انجام می‌شود. برای این منظور یک دسته قطب چرخش برای هر جفت قاره در نظر گرفته می‌شود. برای موقعیت هر قطب، زاویه چرخش در نظر گرفته می‌شود که حاشیه‌های قاره را با کمترین فضای خالی یا همپوشی، در کنار هم قرار دهد.
جور شدگی در خطهای ساحلی انجام نمی‌شود، چون پوسته قاره‌ای در زیر فلات قاره‌ای تا شیب قاره‌ای ادامه دارد.

رانه قاره‌ای
بازسازی قاره‌های پیرامون اطلس
تعدادی همپوشانی و نبودهای مهم
ایسلند وجود ندارد
اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی به ترتیب در حدود 180 و 135 میلیون سال قبل شروع به باز شدن نمودند. قطب چرخش این دو متفاوت بوده و باعث جدایش آمریکای شمالی از جنوبی شده و دریای کاراییب را تشکیل داده است. این امر باعث چرخش بلوک آمریکای مرکزی در جهت عقربه‌های ساعت شده است.
80 میلیون سال قبل قطب چرخش اطلس شمالی و جنوبی تغییر کرده و تقریبا در ناحیه قطب شمال امروزی قرار گرفته است.

رانه قاره‌ای
بازسازی گندوانا
شکل لبه قاره‌ای شرق آفریقا، ماداگاسکار، هند، استرالیا،و قطب جنوب به خوبی قاره‎ای اطراف اطلس با یکدیگر انطباق ندارد و همچنان مورد بحث است. مهمترین نقطه مورد بحث در جایگزینی ماداگاسکار و هند در هنگام بازسازی موقعیت قاره‌هاست.
رانه قاره‌ای
شواهد زمین شناختی رانه قاره‌ای
1-کمربندهای چین‌خوردگی

شواهد زمین شناختی رانه قاره‌ای
1-کمربندهای چین‌خوردگی
2- ایالتهای سنی
3- ایالتهای آذرین
4- مقاطع چینه‌شناسی
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردرانه قاره‌ای

خرید آنلاین