دانلود تحقیق در مورددیود پیوندی

دانلود تحقیق در مورددیود پیوندی

دانلود تحقیق در مورددیود پیوندی

نام فایل : دیود پیوندی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 43

حجم : 6 مگابایت


بنام خدا
1- در مدار شکل زیر دیود ژرمانیوم در دمای معمولی دارای جریان اشباع معکوس A µ 10 , ولتاژ شکست v 100 و مقاومت اهمی ناچیز است . جریان مدار را در حالت های زیر بدست آورید :
الف ( دیود به صورت مستقیم با یاس شده باشد.
ب ( دیود به صورت معکوس با یاس شده باشد.+
_
VD
1k
I
+
_
30V
حل :
الف –
I = IS ( e - 1) = 10 × 0.001 ( e - 1)mA

I = 10 × 0.001 × e
جهت حل این معادله از روش سعی خطا استفاده می نماییم .
ولتاژ دو سر دیود ژرمانیم در حال هدایت تقریبا 0.2 ولت است بنا براین داریم :
I = (30 - 0.2) / 1 = 29.8mA
بنابراین با I = 29.5mA شروع می کنیم ,
29.5 = 10 × 0.001 × e ~ 150mA

....


دسته:

دانلود تحقیق در مورددیود پیوندی

خرید آنلاین