دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسي

دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسي

دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسي

نام فایل : آمار و احتمالات مهندسي

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 190

حجم : 4 مگابایت


آمار و احتمالات مهندسي
رشته : برق و كامپيوتر
دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود:
-مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی


i=1,2,…,N ام جامعه است براي i عضو xiكه
i=1,2,…,n ام جامعه است براي i عضو xiكه
انواع داده هاي آماري به دو گروه، داده هاي دست اول (خام)
و داده هاي دست دوم تقسيم بندي مي شوند.
انواع آن:
1-کمی
2-کیفی

فرض كنيد نمونه مورد بررسي داراي nعضو Xn,…,X2,X1 باشد. ميانگين نمونه از رابطه زير بدست مي آيد.

اگر Xn,…,X2,X1 يك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسي باشد ميانگين هندسي از رابطه زير بدست مي آيد و با علامت G نمايش داده مي شود.

اگر Xn,…,X2,X1 يك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسي باشد ميانگين هارمونيك از رابطه زير بدست مي آيد و با علامت H نمايش داده مي شود.

اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند ميانگين پيراسته از رابطه زير بدست مي آيد .k

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآمار و احتمالات مهندسي

خرید آنلاین