دانلود تحقیق در موردآمادگی 1

دانلود تحقیق در موردآمادگی 1

دانلود تحقیق در موردآمادگی 1

نام فایل : آمادگی 1

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 21

حجم : 4 مگابایت


سلبی، فراغت از تهدید است
ایجابی، احساس ایمنی در عمل به ارزش های مورد علاقه و نیز در معرض تهدید نبودن آنها.
امنيت در لغت عبارت از حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگی برای رويارويي با هرتهديد و حمله می باشد.
«والترلیپمن»:   «یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را به پیش ببرد.»
امنيت يک پديده دووجهی می باشد که از يک سو به معنی "ايمنی در مقابل حمله،استواری ونفوذناپذيری،قابليت اعتمادواطمينان از عدم شکست و يا تسليم واز سوی ديگر به معنای عدم اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد.
«امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد».
واژه ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد از تغییرات مهمی که پس از جنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد، باعث شد تا این مفهوم نیز هر چه بیشتر کارآیی پیدا کند
1- قبل از 1945 : دراین دوران امنیت جنبه ی نظامی دارد و توصیه ی سیاستمداران و نظامیان در آن دوره این است که دولت ها با داشتن توان نظامی برتر ، امنیت بیشتری به دست آورند. یعنی آمادگی نظامی هدف ایده آل امنیت به حساب می آمده است.
2- از 1945 تا 1990 : گسترده ترشدن مفهوم امنیت و دیگر محدود به مسائل نظامی نماند . معنی قدرت از شکل نظامی آن به اشکال اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز تعمیم یافت.
3- از 1990 به بعد : در این دوران جهان به مثابه یک دهکده است. به دلیل یکدست شدن جامعه ی جهانی همه ی مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک می شود که یکی از این مسائل امنیت است. به عبارت دیگر در چنین جهانی ، امنیت یک کشور مساوی با امنیت همه است و برعکس.. یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل مساوی و یکسان برای همه ی دولت ها است .

انسان های اولیه
انسان های متمدن
جوامع سنتی
جوامع مدرن
امنیت در سلسله مراتب نیازها، در زمره اولویت ها و از جمله نیازهای اولیه است.
هدف اصلی تشکیل دولت = تأمین امنیت در جوامع انسانی
ایجاد امنیت وظیفه دولت ها + هم حق ملت بر گردن دولت
احساس نیاز به امنیت = هم در سطح و هم در عمق
ثبات اداری = امیدواری عمومی به امنیت و نظم
عادلانه قوانین = موثرترین گام در راستای ایجاد امنیت
امنیت یك پروژه مورد هدف نیست بلكه زمینه ساز برای اهداف دیگر یك كشور است كه این اهداف تطبیق قانون، تامین عدالت، رشد تعلیم و تربیت، رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد.

امنیت یک تولید جمعی است و حاصل تعامل و مشارکت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعی باید به سهم خود در این راستا واقف و متعهد باشد
هر نهاد اجتماعی وظایف واقعی خود را به درستی انجام دهد، خواسته یا ناخواسته، در حال تولید امنیت است
به میزان ناقص کاری و خلاف کاری کردن، به همان نسبت به تولید نا امنی پرداخته است.


هر فرد جامعه نیز اگر مطابق ارزش ها، هنجارها و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه عمل کند و قانون پذیر و ضابطه مند باشد، در حال تولید امنیت نیز هست و به هر میزان که از این اصول عدول کند، به ایجاد نا امنی در جامعه کمک کرده است

....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآمادگی 1

خرید آنلاین