دانلود تحقیق در موردآشنايی با پديده های غيرخطی

دانلود تحقیق در موردآشنايی با پديده های غيرخطی

دانلود تحقیق در موردآشنايی با پديده های غيرخطی

نام فایل : آشنايی با پديده های غيرخطی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 66

حجم : 5 مگابایتمقدمه
1- آشنايی با پديده های غيرخطی
(ياد آوری و تکميل)2- مبانی رياضی
(مهم)

مبانی رياضی
اهداف:

1- ياد آوری فضای برداری و آشنايی با فضای نرمدار
2- ياد آوری همگرايی و آشنايی با فضای باناخ
3- آشنايی با فضای حاصلضربی و هيلبرت
4- آشنايی با نرمهای ماتريسی
5- نگاشت انقباضی و شرايط وجود جواب منحصر بفرد
6- روش تقريب جواب سيستمهای غيرخطی با باند بالا و پايين

فضای برداری خطی
فضای برداری خطی را می توان در قالب فضای برداری حقيقی و يا مختلط مطالعه نمود.
فضای برداری روی يک ميدان تعريف می شود که ما در اين مبحث ميدان را اعداد حقيقی و يا موهومی در نظر می گيريم.

تعريف: فضای برداری خطی مجموعه V با دو عمل
که دارای خواص زير است تعريف می شود.يک و فقط يک عضو ov در V وجود دارد بطوری که:
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآشنايی با پديده های غيرخطی

خرید آنلاین