دانلود تحقیق در موردآشنايي با پديكلوزيس

دانلود تحقیق در موردآشنايي با پديكلوزيس

دانلود تحقیق در موردآشنايي با پديكلوزيس

نام فایل : آشنايي با پديكلوزيس

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 5 مگابایت


آشنايي با پديكلوزيس

شپش انگل اجباري،خارجي وخونخوارجامعه انساني كه ازدير بازشناخته شده ميباشدبطوريكه درمتون بسيار قديم پزشكي جهان آورده شده است.
اين انگل مي تواند ناقل تعدادي از بيماريها شامل تيفوس ،تب راجعه و.... باشد.
كاهش آلودگي به شپش ،به بالابردن سطح آگاهيهاي جامعه- بهبود وضعيت بهداشتي ،اقتصادي ،اجتماعي - ارتقاء رفتارهاي بهداشتي وتشخيص ودرمان به موقع بستگي دارد.
شپش به جامعه ياطبقه اجتماعي خاصي بستگي ندارد.

اپيد ميولوژي
مشخصات كلي
شپش حشره ايي است كوچك ،بدون بال وخونخوار
رشك همان تخم شپش است (بيضي شكل وسفيد رنگ به اندازه ته سنجاق )
سه نوع شپش درجوامع انساني وجود داردكه عبارتند از:
1)شپش سر
2)شپش تن
3)شپش عانه

شپش سر
زيستكاه اصلي شپش سر لابلاي موها وبرروي پوست سربخصوص نواحي پشت گوش وپس سر ميباشد.
طول شپش نر 3- 2 ميليمتروطول شپش ماده 4-2 ميليمتر بوده ورنگ آن سفيد خاكستري است.
شپش سربزرگتر وكدرتر ازشپش تن وسرآن درشتتر
مي باشد.
شپش سرخودرامحكم به تارموي مجاورچسبانيده وبه خونخواري مي پردازد.
اين انگل تخم (رشك) خودرا درناحيه قاعده ساق مودرمحل خروج ازفوليكول مي چسباندودرناحيه ابرووپلك تخم گذاري نمي كند.
شپش سر
تخم درشرايط حرارت محيطي مناسب(36-22 درجه سانتيگراد) ظرف10-7روزبه لارو تبديل ميشود.اين نوزاد بسيارگرسنه است وبايدتغذيه شوددرغيراين صورت طي 24ساعت مي ميرد.ازنظر ظاهري لاروشبيه شپش بالغ بوده ولي ازنظر بلوغ جنسي ناكامل است.
لارودرشرايط محيطي مناسب ظرف حدود3-2هفته وپس ازسه بارپوست اندازي به شپش بالغ تبديل ميشودو جفت گيري مي كند.
طول عمر شپش حدود يكماه (متوسط18روز)است.
شپش ماده درطي 30-20 روز تقريبا درطول عمرخود 150-90تخم ميگذاردوبعدازآن مي ميرد.
شپش تن
زيستگاه آن درچين ودرزلباسها بخصوص البسه نزديك بدن وموهاي ريزبدن مي باشد.
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآشنايي با پديكلوزيس

خرید آنلاین