دانلود تحقیق در موردعضلات اسکلتی و صاف

دانلود تحقیق در موردعضلات اسکلتی و صاف

دانلود تحقیق در موردعضلات اسکلتی و صاف

نام فایل : عضلات اسکلتی و صاف

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 43

حجم : 2 مگابایت
عضلات اسکلتی و صاف


بسم الله الرحمن الرحیمعضلات
عضله اسكلتي
عضله صاف
عضله قلب


تشریح فیبر عضلانی:
هر فيبر عضلاني محتوي صدها تا هزارها ميوفيبريل است. و هر ميوفيبريل به نوبه خود از 1500 فيلامان ميوزين و 3000 فيلامان اكتين تشكيل شده است.
سلولهاي دوكي شكل بافت عضله- داراي يك غشاي پلاسمايي تحت عنوان ساركولم مي باشند و يك پوشش خارجي محتوي فيبرهاي نازك كلاژن اين سلولها را در انتها توسط وتر به استخوان متصل مي سازند.
عضله اسکلتی


تشریح فیبر عضلانی: فيلامانهاي اكتين و ميوزين در بين يكديگر فرورفته اند و نوارهاي نازك تيره و روشني را بر روي ميوفيبريل ها تشكيل مي دهند.
نوارهاي روشن تنها داراي فيلامان اكتين است و با I نمايش داده ميشوند. نوارهاي تيره داراي فيلامانهاي ميوزين و مقداري از انتهاي فيلامانهاي اكتين است و با A نمايش داده مي شوند.
انتهاي فيلامان اكتين به صفحه Z
متصل مي شود.


بخشي از ميوفيبريلها كه در بين دو صفحه Z متوالي قرار دارند ساركومر (sarcomer) ناميده مي شوند.
بدنبال انقباض باند I كوتاه مي شود اما باند A تغييري در طول نمي كند.
رشته هاي ميوزين (واكتين) توسط داربستهايي به نام titin در درون ساركوپلاسم كنار يكديگر نگهداشته مي شوند.
عضله اسکلتی


عضله اسکلتی
ساركوپلاسم تعداد زيادي ميتوكندري دارد كه مقادير زياد انرژي مورد نياز سلول را تامين مي كنند
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعضلات اسکلتی و صاف

خرید آنلاین