دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص

دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص

دانلود کارآموزی برق   شرکت مخابرات استان  43 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص) را ویرایش کنید.


کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص - word (..doc) - دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص ,کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص,دانلود دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص ,کارآموزی,برق,شرکت,مخابرات,استان,43,ص


فایل : filetypetxt


43 صفحه


متن نمونه :


 


‏44


‏دانشگاه آزاد اسلامی


‏واحد ……..


‏گــزارش كـارآمـــوزی


‏دانشكده فنی مهندسی گروه ‏الکترونیک


‏مكان: ‏شرکت مخابرات استان .............


‏موضوع: ‏واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات


‏تقدير :


‏در ابتدا لازم می دانم که از کليه پرسنل شرکت مخابرات در بخش پشتيبانی مراکز فنی استان خصوصاً سرپرست کارآموزی آقای مهندس ......................... و آقای مهندس ..................... به دليل همکاری ها و راهنمايی هايشان تشکر و قدردانی نمايم.


‏2


‏فهرست


‏مقدمه


‏فصل اول ‏–‏ آشنايی با مکان کارآموزی


‏تاريخچه


‏شرخ مختصری از فرآيند خدمات


‏فصل دوم ‏–‏ ارزيابی بخش های مرتبط به رشته ICT


‏ ‏موقعيت رشته کارآموز


‏ شرح وظايف رشته کارآموز


‏ برنامه های آينده سازمان‏ دسته:

دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص

خرید آنلاین