دانلود کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت 55 ص

دانلود کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت 55 ص

دانلود کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت 55 ص

کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت 55 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 56


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏52


‏مركز آموزش علمي ‏–‏ كاربردي صنعتي كوشا (واحد تهران)


‏عنوان كارآموزي / پروژه:


‏بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات ‏شركت نفت


‏1


‏شركت نفت فلات قاره ايران


‏پروژه


‏بازسازي و نوسانات تأسيسات نفتي جزيره لاوان


‏گزارش


‏بازرسي فني تأسيسات واحد بهره برداري سلمان در جزيره لاوان


‏انرشيمي: مهندسين مشاور منابع انرژي و صنايع شيميايي


‏تهران: اسفند ماه 1385 دسته:

دانلود کارآموزی بازرسي فني خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ايران و بازرسي مرتبط با تأسيسات شركت نفت 55 ص

خرید آنلاین