دانلود کارآموزی بانک 18 ص

دانلود کارآموزی بانک 18 ص

دانلود کارآموزی بانک 18 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


کارآموزی بانک 18 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 18


بخشی از فایل :


 


1


‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان


‏گزارش کارآموزی


‏بانک ملت شعبه شیروان


‏مقدمه


‏طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس


2


‏–‏ اعتبارات تعاونی وتوزیع ‏–‏ ایران وعرب ‏–‏ بین الملل ایران ‏–‏ عمران ‏–‏ بیمه ایران ‏–‏ تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.


‏پارس داریوش تهران


‏فرهنگیان


‏ایران و


‏دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.


‏موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی دسته:

دانلود کارآموزی بانک 18 ص

خرید آنلاین