دانلود کارآموزی احداث واحد مسکونی 60 ص

دانلود کارآموزی احداث واحد مسکونی 60 ص

دانلود کارآموزی احداث واحد مسکونی  60 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


کارآموزی احداث واحد مسکونی 60 ص


پسوند : word (..DOC) - صفحه : 65


بخشی از فایل :


 


1


‏گزارش كارآموزي(2)


‏موضوع: احداث ساختمان مسكوني‏ ‏


‏ ‏


‏ ‏فهرست مطالب


‏مقدمه


‏ ****************************************‏*****


‏ فصل اول


2


‏ بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي


‏ بررسي آموخته ها و پيشنهادات ‏ **********************************************


‏ فصل دوم


‏ تخريب


‏ رعايت اصول ايمني در تخريب


‏ ******************************‏****************


‏ فصل سوم


‏ تجهيز كارگاه


‏ انبار كردن سيمان


‏ پياده كردن نقشه


‏ پي كني


‏ كرسي چيني


‏ نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي


‏ ***************************************‏*******


‏ فصل چهارم


‏ قالب بندي


‏ انواع قالب از لحاظ جنس دسته:

دانلود کارآموزی احداث واحد مسکونی 60 ص

خرید آنلاین