دانلود کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

دانلود کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

دانلود کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (کارآموزی احداث ساختمان مسکونی) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 94 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم


‏گزارش كارآموزي(2)


‏موضوع: احداث ساختمان مسكوني‏فهرست مطالب ‏ ‏


‏مقدمه


‏ ‏********************‏****************‏***‏******‏ ‏


‏ ‏فصل اول


‏2


‏ بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي ‏


‏ بررسي آموخته ها و پيشنهادات ‏ ‏ ‏ ‏**********************************************


‏ فصل دوم


‏ تخريب


‏ رعايت اصول ايمني در تخريب


‏ ‏ *****************************‏*****************


‏ فصل سوم


‏ تجهيز كارگاه


‏ انبار كردن سيمان


‏ پياده كردن نقشه ‏ ‏


‏ پي كني ‏


‏ كرسي چيني ‏


‏ نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي ‏


‏ ‏**************************************‏******** دسته:

دانلود کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

خرید آنلاین