دانلود کار آموزی مکانیک خودرو 78 ص

دانلود کار آموزی مکانیک خودرو 78 ص

دانلود کار آموزی مکانیک خودرو 78 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


کار آموزی مکانیک خودرو 78 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 78


بخشی از فایل :


 


‏1


‏مقدمه


‏نظر به این که علم مکانیک رونق خوبی در کشور داشته است اینجانب سعی کرده ام که مطالبی را که در مورد سیستمهای کلی مکانیک مثل مولد وانتقال قدرت است‏ خلاصه نویسی کرده ودر عوض مطالبی خاص ومفید را تهیه بکنم؛ مطالبی که مطمئناً در پیشرفت وبه روزشدن مکانیک تأثیر گذار می باشد‏.


‏دراین پروژه مطالبی که ارائه شده بر مبنای کارهایی است که من درمدت دوره کارورزی خود گذرانده ام از این رو مطالب این پروژه در مورد سیستمهای خاصی از خودرو تنظیم شده است‏.


‏پروژه از2بخش اصلی یعنی:


‏بخش گزارش کارهای انجام شده در دوره کارورزی


‏بخش تئوری کار


‏تشکیل شده است.


‏موتور


‏ساختمان موتور


‏ساختمان موتورها بسیار گوناگون ولی در عین حال از لحاظ اصول کلی بسیار مشابه است. ‏مثلا همه ‏موتورهای احتراقی ‏دارای یک محفظه برای فشرده ‏کردن سیال می‌باشند که ‏سیلندر ‏نام دارد. یا اینکه همگی دارای یک ‏قطعه متحرک رفت و برگشتی می‌باشند که ‏پیستون ‏نام دارد و ... لیکن ساختار موتورهای برقی متفاوت است. همگی آنها دارای یک ‏سیم پیچ ‏ثابت می‌باشد که ‏میدان مغناطیسی ‏ایجاد می‌کند. در میان این ‏سیم پیچ میدان ، یک ‏آرمیچر (‏روتور) وجود دارد که با تغییرات


‏2


‏میدان مغناطیسی انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کند (به شکل چرخش) و ... .


‏طرز کار موتور


‏موتورهای الکتریکی از لحاظ تجهیزات و ساختار نسبتا ساده تر از موتورهای احتراقی ‏هستند. البته طرز کار آنها نیز نسبتا ساده تر است. این موتورها با ایجاد یک ‏میدان مغناطیسی ‏و تغییرات مکرر این میدان ‏مغناطیسی باعث به چرخش درآمدن ‏روتور ‏می‌شوند. و این چرخش توسط میله ای از ‏محفظه موتور خارج و مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتورهای احتراقی بصورت نوسانی کار ‏می‌کنند یعنی اینکه قطعات متحرک آنها (‏پیستونها) ‏که قابل انتقال انرژی هستند، حرکت رفت و برگشتی دارند. برای تبدیل این حرکات رفت و ‏برگشتی به حرکت چرخشی وسیله‌ای به‌ نام ‏میل ‏لنگ ‏استفاده می‌شود. لیکن در نهایت انرژی جنبشی این موتورها هم بصورت چرخش یک ‏میله از ‏محفظه موتور ‏به خارج فرستاده ‏می‌شود.


‏قدم مهم در توسعه موتورهای امروزی (که اغلب ‏موتورهای احتراق داخلی ‏هستند) زمانی برداشته ‏شد که ‏بودورثا ‏مهندس فرانسوی چهار اصل عمده را که ‏برای کار موثر این موتورها الزامی بودند، ارائه کرد. این اصول چهارگانه به قرارزیرند:


‏اتاقک احتراق ‏باید کوچکترین نسبت سطح به حجم ‏ممکن را داشته باشد.


‏فرآیند انبساط ‏مخلوط گاز هوا و سوخت باید تا ‏حد امکان سریع انجام شود.


‏تراکم مخلوط ‏در ابتدای مرحله انبساط باید تا ‏حد امکان زیاد باشد.


‏کورس پیستون ‏می بایست تا حد امکان زیاد ‏باشد.


‏انواع موتور


‏موتورها را بر اساس منبع تامین کننده انرژی به دو دسته ‏موتورهای برقی و موتورهای احتراقی تقسیم می کنند.


‏موتورهای احتراقی: ‏با سوزاندن مواد ‏سوختی (اغلب سوخت های فسیلی) تولید انرژی می کنند.


‏موتورهای برون سوز: ‏در این موتورها ‏احتراق در بیرون از موتور صورت می گیرد (مانند موتور بخار‏) دسته:

دانلود کار آموزی مکانیک خودرو 78 ص

خرید آنلاین