دانلود کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص

دانلود کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص

دانلود کار آموزی در دفتر IT  سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 158


بخشی از فایل :


 
‏ای‏نجانب دوره کارآموزی خود را در‏ دفتر IT‏ ‏ ‏سازمان مرکزی تعاون روستایی ‏ايران‏ وابسته به ‏ ‏وزارت جهاد کشاورزی‏ گذراندم و در ‏اين دوره با ‏فناوری پورتال و مدیریت آن‏ آشنا شدم و فرامينی را که آنجا بيشتر استفاده می شد را آموختم. کارهای جانبی از قبيل ‏انجام ‏ انواع ‏کارهای‏ اداری، نيز انجام شد.


‏معرفی سازمان‏:


‏سازمان مركزی تعاون روستایی در سال 1342 ‏تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد كرد كه به سرویس ‏های تكنیكی ، آموزشی، تجاری و كمك اعتباری به شركت تعاونی های گروهی و فردی كشاورزی ‏ادامه دهد. باوجود شبكه گسترده تعاونيهاي روستائي وكشاورزي بعنوان دوبال توانمند ‏دولتي ( سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ) وغيردولتي ( شبكه تعاوني روستائي ايران ) ‏بخش كشاورزي رادرحصول اهداف استراتژيك خريد محصولات كشاورزي وپايداري وتنظيم ‏بازار وتوسعه پايدار روستا نقش اساسي ايفا مي نمايد.


‏در حال حاضر دو هزار و نهصد ‏و سي و نه شركت تعاونی روستایی گروهی با ‏اعضای كل 4.515.842 ‏نفر عضو ‏و ‏سرمایه 447.792.003.887 ریال ‏است.


‏سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و‏حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، ‏دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 ‏اداره ‏در مرکز بوده که جمعا ‏دارای5.992 پست ‏سازمانی ‏بوده که فعلا با ‏تعداد 2.920 ‏نفر پرسنل ‏درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.


      ‏تعاونيها درايران پيشينه اي ‏درحدود شصت ساله دارند وتعاونيهاي روستايي وكشاورزي بعنوان تعاونيهاي چند منظوره ‏عام وارد پنجمين دهه حضور وفعاليت خود درروستاهاي كشورشده اند. ‏تعاونيهاي روستائي به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضي  درسال 1341 ‏درجهت حمايت ازكشاورزان وتوليدكنندگان كه صاحب اراضي شده بودند شكل گرفت وپا به ‏عرصه روستا ‏گذاشت.


‏درك نياز مشاركت مردمي، استفاده ازمنابع مالي اندك كه ‏توسط اعضاء اندوخته ميگردد ولزوم استفاده بهينه ازعنصرمديريت روستايي مورد نظر موجب ‏گرديد كه درروستاها، شركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي تاسيس ‏گردد.


‏چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزی ‏تعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی: دسته:

دانلود کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران 158 ص

خرید آنلاین