دانلود پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3

دانلود پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3

دانلود پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3

پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3 - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


97 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


2


‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏ایذه


‏گزارش کارآموزی


‏موضوع کارآموزی:


‏دستور العمل بهره برداري و تعميرات ‏بخش های مختلف‏ كارون3


‏مکان کارآموزی:


‏سدونیروگاه کارون3


‏مقدمه و تشکر:


‏((سپاس و ستایش خدای راست که رحمتش تام است و یاریش عام ))


‏واحد کار آموزی به عنوان یکی از مهمترین گامهای عملی بر تطبیق اطلاعات علمی و عملی دانشجویان هر رشته تحصیلی به شمار می رود . لذا برای داشتن نیروها‏ی‏ متخصص و مجرب نیاز به محیط های کار آموزی مجهز و اساتید کاردان با دانش علمی و فنی ضروری به نظر می رسد .


‏در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات و راهنمائیها کلیه ‏کارشناسان‏ وپرسنل محترم ‏سدونیروگاه کارون3 ‏ که در انتقال تجریبات عملی گرانبهای خود به اینجناب از هیچ کوششی دریغ ننموده اند، کمال تشکر و قدر دانی را بنمایم . همچنین جا دارد با معرفی نام این دوستان در این گزارش از زحما ت ایشان تشکر و قدر دانی نمایم .


2


‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏ایذه


‏گزارش کارآموزی


‏موضوع کارآموزی:


‏دستور العمل بهره برداري و تعميرات ‏بخش های مختلف‏ كارون3


‏مکان کارآموزی:


‏سدونیروگاه کارون3


‏مقدمه و تشکر:


‏((سپاس و ستایش خدای راست که رحمتش تام است و یاریش عام ))


‏واحد کار آموزی به عنوان یکی از مهمترین گامهای عملی بر تطبیق اطلاعات علمی و عملی دانشجویان هر رشته تحصیلی به شمار می رود . لذا برای داشتن نیروها‏ی‏ متخصص و مجرب نیاز به محیط های کار آموزی مجهز و اساتید کاردان با دانش علمی و فنی ضروری به نظر می رسد .


‏در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات و راهنمائیها کلیه ‏کارشناسان‏ وپرسنل محترم ‏سدونیروگاه کارون3 ‏ که در انتقال تجریبات عملی گرانبهای خود به اینجناب از هیچ کوششی دریغ ننموده اند، کمال تشکر و قدر دانی را بنمایم . همچنین جا دارد با معرفی نام این دوستان در این گزارش از زحما ت ایشان تشکر و قدر دانی نمایم . 


دانلود پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3 ,پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3,دانلود دانلود پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3 ,پروژه,کارآموزی,دستور,العمل,بهره,برداري,و,تعميرات,بخش,های,مختلف,كارون3


 دسته:

دانلود پروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3

خرید آنلاین