دانلود كشمش کارآموزی

دانلود كشمش کارآموزی

دانلود كشمش کارآموزی

كشمش کارآموزی - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


40 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏فصل اول : مقدمه


‏2


‏1ـ1 ‏ تاريخچه انگور


‏ ‏ا‏نگور يكي از ميوه هاي مهم وقديمي دنيا مي باشد كه مورد استفاده بشر قرار گرفته است . كشت تاكستان هاي بزرگ مورد توجه ‏پادشاهان ايران بوده است . چنانكه مي گويند انوشيروان ساساني علاقه وافري به انگور داشته و به كشاورزاني كه داراي باغ هاي انگور پربار و بزرگ بودند خلعت و انعام مي داده و به وسعت زمين هاي آنها مي افزوده است .


‏به طور كلي دو نظريه متفاوت در مورد ديرينگي انگور وجود دارد، عده اي از آگاهان معتقدند كه انگور حتي پيش از پيدايش غلات مورد استفاده بشر قرار گرفته است .


‏عده اي ديگر ديرينگي انگور را درحدود 6‏ ‏تا 7هزار سال تخمين مي زنند . بر طبق اين نظر متخصصين ، كاشت انگور حداقل از 2هزار سال پيش از ميلاد در كشور ايران متداول بوده است .


‏كشور ايران يكي از سرزمين هاي اوليه كشت انگور در جهان به شمار مي رود .


‏بيشتر گياه شناسان معتقدند كه مبدا كشت انگور در آسياي صغير ، حدفاصل درياي سياه و درياي خزر مي باشد و از اين منطقه به تمام دنيا گسترش يافته است .


‏آدولف پيكته در نتيجه بررسي كتاب هاي زبان شناسي در كتاب خود درباره مو بدين نتيجه رسيده است كه عرب ها و سامي ها شراب را مي شناخته اند و وسيله انتشار آن به كليه كشورهايي كه مهاجرت كرده اند بوده و به مصر و هندوستان و اروپا آورده اند و به ويژه چون در اغلب ‏اين نواحي اين گياه به طور وحشي وجود داشته عمل انتشار تسهيل شده است.‏1-2سطح زير كشت انگور در جهان


‏ ‏انگور يكي از مهمترين ميوه هايي است كه از ديرباز تاكنون به مقدار زياد و به اشكال مختلف مورد استفاده بشر قرار گرفته است . توليد و پرورش انگور در قاره هاي مختلف به دليل متفاوت بودن شرايط اقليمي ، داراي سطوح زير كشت گوناگوني است كه به ترتيب ا‏هميت در جدول1-1 ارائه شده است .


‏جدول1-1 سطوح زير كشت انگور در قاره هاي مختلف جهان


‏نام قاره مساحت زير كشت درصدكل


‏اروپا ‏ ‏409/7‏ ‏15/75


‏آسيا ‏ ‏476/1‏ ‏15


‏آمريكا‏ ‏516/0‏ ‏23/5


‏آفريقا ‏ ‏458/0‏ ‏62/4


‏از مهمترين كشورهاي توليدكننده انگور ، مي توان اسپانيا ، ايتاليا ،فرانسه ، شوروي سابق (جمهوري هاي آذربايجان ، گرجستان ، ارمنستان) ، آرژانتين ، شيلي و پرتقال را نام برد . 


دانلود كشمش کارآموزی ,كشمش کارآموزی,دانلود دانلود كشمش کارآموزی ,كشمش,کارآموزی


 دسته:

دانلود كشمش کارآموزی

خرید آنلاین