دانلود كارآموزي عمران 40 ص

دانلود كارآموزي عمران 40 ص

دانلود كارآموزي  عمران 40 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


كارآموزي عمران 40 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 32


بخشی از فایل :


 


‏1


‏گزارش کارآموزی


‏موضوع :


‏ ‏ ‏نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول


‏فهرست مطالب


‏عنوان صفحه


‏مقدمه 3


‏اجرای شبکه پی 5


‏2


‏بتن ریزی پی ‏18


‏اجرای سقف ‏25


‏اجرای پله ‏36 دسته:

دانلود كارآموزي عمران 40 ص

خرید آنلاین