دانلود شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص

دانلود شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص

دانلود شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 37 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏فهرست


‏عنوان صفحه


‏مقدمه ‏ ‏ ‏ 1


‏کلیات دررابطه باشرکت 1


‏1- نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه


‏ 1-1 حسابهای ترازنامه ای 2


‏ 2-1 فهرست حسابهای سود وزیانی 4


‏ 3-1 بهای تمام شده کالای فروخته شده 5


‏ 4-1 سیستم حسابداری صنعتی کارخانه 7


‏ 5-1 حساب کسر واضافات مواد 10


‏2- سیستم حقوق ودستمزد شرکت 17


‏3- چگونگی محاسبه حقوق ونحوه پرداخت آن 18


‏1-3 دستمزد اوقات تلف شده 20


‏2-3 ذخیره دستمزد ایام مرخصی 21


‏3-3 پرداخت مساعده 25


‏4- کنترل های لازم برای کارکردها وپرداخت حقوق 26


‏2
 دسته:

دانلود شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص

خرید آنلاین