دانلود ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب

دانلود ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب

دانلود ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب


پسوند : word (..doc) - صفحه : 69


بخشی از فایل :


 


‏مقدمه :


‏تحولات سريع تكنولوژي در عصر ما سبب پيشرفت و بهبود مصالح ، ابزار ها و تجهيزات درود گري و حرفه هاي وابسته به صنايع چوب شده است .


‏اين پروژه حاوي تجربيات و مطالعات اين جانب در اين زمينه است . تجربياتي كه آن را طي گذراندن دوره ي كارآموزي واقع در كارخانة نقشينه آموخته ام .


‏در فصل اول آشنايي كلي با مكان كارآموزي به صورت گزارشي از بازديد كارخانه و مراحل ساخت يك محصول آورده شده است .


‏ در فصل دوم ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشتة طراحي صنعتي و كار با چوب و آشنايي دقيق تر و جامع تر با ماشين هاي درود گري آورده شده است .


‏در فصل سوم پيشنهاداتم را گنجانده ام .


‏ درجة اول از خداوند مهربان كه به من توانـايي اين را داد كه بتـوانم در رشتـة مورد علاقه ام فعاليت داشته باشم نهايت تشكر را دارم و اميدوارم بتوانم به درستي از فرصت ها استفاده كنم در اين جا ، جا دارد از سركار خانم سروري و جناب آقاي كاظمي كه مرا در گذراندن اين دوره ياري نمودند تشكر مي كنم .
‏فهرست :


‏فصل اول : صفحه ‏5‏


‏فصل دوم : صفحه ‏12‏


‏فصل سوم : صفحه ‏61


‏فصل چهارم : صفحه ‏62 ‏


‏فرمهاي پيشرفت كارآموزي : صفحه


‏فرم پايان دورة كارآموزي : صفحه
 دسته:

دانلود ((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب

خرید آنلاین