دانلود (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص

دانلود (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص

دانلود (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل ((گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 22 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏گزارش كارورزي


‏دانشگاه آزاد اسلامي واحدتنكابن


‏موضوع: سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان


‏فهرست مطالب


‏عنوان


‏فصل اول


‏تورگردان احاصه اي


‏فصل دوم: خصوصيات منطقه


‏مقدمه


‏آدرس وموقعيت آب ماهي سرا


‏منبع تامين كننده آب ماهي سرا


‏محل تامين غذا وتخم ماهي


‏ظرفيت توليد استخر


‏فصل سوم: زيست شناسي ماهي قزل آلا


‏1-2 زيستگاه قزل آلاي رنگين كمان


‏2-2 مهاجرت تخم ريزي وتوليد مثل


‏3-2 نيازمندي هاي محيطي ماهي قزل آلا


‏فصل سوم: كار در استخر


‏1-3 شتسشوي استخرها


‏2-3 ضد عفوني كردن استخرها


‏3-3 تميز كردن توري ها


‏4-3 تامين آب حوضچه هاي هنگام كمبود آب و تامين اكسيژن


‏5-3 غذادهي به ماهي ها


‏6-3 رقم بندي ماهي ها


‏7-3 احتياجات غذايي ماهي قزل آلا رنگين كمان


‏8-3 ارتقاء آبگيري كانالها وسرعت جريان آب در كانالها


‏9-3 زمان رهاسازي بچه ماهي ها


‏10-3 بيماريهاي ماهيان


‏11-3 غذاي ماهيان


‏12-3 منابع
 دسته:

دانلود (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص

خرید آنلاین