دانلود کارآموزی عمران شرکت پیمانکاری 53 ص

دانلود کارآموزی عمران شرکت پیمانکاری 53 ص

دانلود  کارآموزی عمران   شرکت پیمانکاری 53 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 53 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏فـهـرسـت‏ ‏مـطـالـب


‏مقدمه‏ ......................................................................‏....................................................................................‏.................‏ 2


‏آشنایی‏ ‏کلی‏ ‏با‏ ‏مکان‏ ‏کارآموزی‏ ............................‏............‏............................................................................‏.................‏ 3


‏دستورالعمل‏ ‏های‏ ‏حفاظتی‏ ‏و‏ ‏ایمنی‏ ‏کارگاه‏ ‏ها‏ ..............................‏............................................................‏.................‏......‏ 4


‏گودبرداری‏ ..............................................‏........................................................................................................‏.............‏ 5


‏پیاده‏ ‏کردن‏ ‏نقشه‏ ...................................‏..................‏..........................................................................................‏...........‏ 11


‏بتون‏ ‏مگر‏ ........................................‏.....................................................................................................‏.......‏..................‏ 12


‏قالب‏ ‏بندی‏ ‏فونداسیون‏ ‏و‏ ‏شمع‏ ‏بندی‏ ..................‏...................................................................................‏..........................‏ 13


‏آرماتوربندی‏ .................................‏..................‏.......................................................................................‏.......................‏ 13


‏علت‏ ‏استفاده‏ ‏و‏ ‏فولاد‏ ‏و‏ ‏میل‏ ‏گرد‏ ‏در‏ ‏ساختمان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏پی‏ ...................‏.......................................................‏.................‏........‏ 13


‏نحوه‏ ‏آرماتوربندی‏ ...................‏.........................................................................................................‏............................‏ 14


‏خم‏ ‏کردن‏ ‏آرماتور‏ ..............‏......................................‏..................................................................‏..................................‏ 15


‏پی‏ ‏سازی‏ ‏ ‏و‏ ‏نکات‏ ‏اجرایی‏ ........................................‏.................................................................................‏.......‏.............‏ 17


‏حفاظت‏ ‏از‏ ‏پی‏ .........................‏...................................................................................................................‏...................‏ 23


‏پانلهای‏ ‏سه‏ ‏بعدی ....................‏.........................‏............................................................................................‏................‏ 30


2


‏مـقـدمـه


‏کار‏ ‏فرما‏ ‏این‏ ‏پرژه‏ ‏فرد‏ ‏شخصی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏شهرداری‏ ‏منطقه‏ ( ‏ثامن‏ ) ‏شریک‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏برلی‏ ‏همین‏ ‏منظور‏ ‏دو‏ ‏مشاور‏ ‏و‏ ‏یک‏ ‏استاد‏ ‏دانشگاه‏ ‏مشاوره‏ ‏این‏ ‏سازه‏ ‏را‏ ‏برعهده‏ ‏دارند‏ ‏مشاور‏ ‏اصلی‏ ‏مشاور‏ ‏طاش‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏طراحی‏ ‏اولیه‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مشاور‏ ‏گام‏ ‏طرح‏ ‏ثامن‏ ‏مشاور‏ ‏شهرداری‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏که‏ ‏ناظر‏ ‏بر‏ ‏انجام‏ ‏پروژه‏ ‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هم‏ ‏کنون‏ ‏با‏ ‏کمک‏ ‏اقای‏ ‏دکتر‏ ‏پویان‏ ‏نژاد‏ ‏بر‏ ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏طرح‏ ‏سازه‏ ‏و‏ ‏تغییرات‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سازه‏ ‏اعمال‏ ‏می‏ ‏کنند‏ ‏بررسی‏ ‏های‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏لحظه‏ ‏به‏ ‏لحظه‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهند‏.


‏در‏ ‏این‏ ‏پروژه‏ ‏از‏ ‏پیمانکاران‏ ‏جزه‏ ‏بهر‏ ‏می‏ ‏گریم‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏قسمت‏ ‏که‏ ‏لازم‏ ‏باشد‏ ‏از‏ ‏انها‏ ‏دعوت‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏دستگاه‏ ‏نظارت‏ ‏بر‏ ‏عمکرد‏ ‏تک‏ ‏تک‏ ‏انها‏ ‏نظارت‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏کارگاه‏ ‏پیمانکاران‏ ‏تاسیسات‏ ‏و‏ ‏دیوار‏ ‏های‏ ‏سه‏ ‏بعدی‏ ‏و‏ ‏خاکبرداران‏ ‏و‏ ‏ارماتور‏ ‏بند‏ ‏و‏ ‏…‏ ‏مشغول‏ ‏به‏ ‏کارند‏


‏در‏ ‏این‏ ‏سیستم‏ ‏اقای‏ ‏مهندس‏ ‏قمری‏ ‏سر‏ ‏پرست‏ ‏کارگاه‏ ‏و‏ ‏اقا‏ ‏مهندس‏ ‏لطفی‏ ‏مسِول‏ ‏امور‏ ‏اجرایی‏ ‏هستند‏ ‏ ‏وکه‏ ‏اینجانب‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏زیر‏ ‏نظر‏ ‏ایشان‏ ‏مشغول‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏هستم‏ ‏و‏ ‏کارهای‏ ‏نقشه‏ ‏برداری‏ ‏و‏ ‏نظارت‏ ‏بر‏ ‏عملکرد‏ ‏پیمانکاران‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏گرفته‏ ‏ام‏


‏ویژگی‏ ‏خاص‏ ‏این‏ ‏پرژه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ای‏ ‏ساختمان‏ ‏در‏ ‏ارتفاع‏ ‏9.6‏+ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏زمین‏ ‏دو‏ ‏سازه‏ ‏به‏ ‏وسیله‏ ‏پل‏ ‏واسط‏ ( ‏ساباط‏ ) ‏به‏ ‏یکدیگر‏ ‏متصل‏ ‏مشوند‏ ‏و‏ ‏سقفی‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏کوچه‏ ‏راد‏ ‏می‏ ‏گذارند‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مشهد‏ ‏ساختمانی‏ ‏نداریم‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏روی‏ ‏کوچه‏ ‏به‏ ‏یکدیگر‏ ‏متصل‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏دو‏ ‏سازه‏ ‏با‏ ‏عملرد‏ ‏متفاوت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏دیگر‏ ‏متصل‏ ‏کند


‏سیستم سازه از تشکیل ‏شده است از قاب خمشی و دیوار ربرشی ‏ ‏که با توجه به وقت گیر بودن و کند شدن پروژه در سازه جدید در حال ساخت بعضی از دیوار برشی ها را به باد بند تبدیل کرده ایم.


‏سقف ها بصورت کامپوزیت طراحی شده است و 10 سانتیمتر برای کف سازی در نظر گرفته شده است 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود کارآموزی عمران شرکت پیمانکاری 53 ص

خرید آنلاین