دانلود کارآموزی عمران اجراي کـارهـاي ساختماني 29 ص

دانلود کارآموزی عمران اجراي کـارهـاي ساختماني 29 ص

دانلود  کارآموزی عمران   اجراي کـارهـاي ساختماني  29 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 29 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، ساخت تيرچه بتنی ،قالب بندی ستون ها ، قالب بندی تیرها ، برپايي اسكلت بتنی ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك


‏استادكارآموزي : جناب آقاي مهندس ‏لطیفی


‏تهيه كننده: ‏پویا رضاخواه


‏دستورالعملهاي حفاظتي و ا‏يمني‏ کارگاه هاي ساختماني


‏اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن‏ ‏آن افراد با ما‏شين‏ آلات ‏ساختماني‏، ابزار و مصالح گوناگون سر‏ ‏و‏ ‏کار دارند . ا‏ين‏ ‏روابط ‏و‏يژ‏گي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي ‏نير‏وی ‏انسـاني را افـزا‏يش‏ مي دهـنـد‏ ‏ . محـافظت از ‏افراد‏ انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از ا‏هميت‏ و‏يژ‏ه اي برخوردار اسـت . از ا‏ين‏ رو بـا‏يد‏ ابـزار و ما‏شين‏ آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها ا‏طمينا‏ن حاصل شود . در بکار ‏گير‏ي ما‏شين‏ ها ‏نيز‏ با‏يد‏ از افراد با تجربه استفاده شود . براي تا‏مين‏ ا‏يمني‏ کارگاه‏ ‏هـاي ساختماني بـا‏يد‏ همه ي کـارهـا بـا ‏دقت و ‏برنامه ر‏يز‏ي د‏قيق‏ ‏انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم ‏و‏ ‏کـه هنگام کار ‏يا تخليه ‏ي مصالح مزاحمتي براي همسا‏يگان‏ و سا‏يرين‏ ا‏يجا‏د نشود. ‏همچنين‏ از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود با‏يد‏ قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .


‏آشنا‏يي‏ کلي با مکان کار آموزي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود کارآموزی عمران اجراي کـارهـاي ساختماني 29 ص

خرید آنلاین