دانلود کار آموزی کامپیوتر شعبه تامين اجتماعي ميانه 36 ص

دانلود کار آموزی کامپیوتر شعبه تامين اجتماعي ميانه 36 ص

دانلود  کار آموزی کامپیوتر   شعبه تامين اجتماعي ميانه  36 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 36 صفحه




 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏مقدمه و تشكر


‏آنچه‏ ‏در اي‏ن‏ گزارش مورد مطالعه قرار مي گيرد بيان مواردي است كه در‏ط‏ي ‏ دوره كار آموزي مشاهده و يا توسط سرپرست كارآموزي بيان شده است.


‏شعبه تامين اجتماعي ميانه از برنامه خاص سازمان كه به زبا‏ن فاكس پرو مي باشد استفاده مي كند واز نرم افزار هاي خاص ديگري براي انجام مورد استفاده نمي كند


‏و بيشتر وظايف سوپروايزر شعبه مربوطه به رفع مشكلات پيش آمده در شبكه مي باشد.به همين دليل در اين گزارش به شرح توضيحاتي در مورد شبكه و ساختار آن و آنچه يك سوپر وايزر بايد بداند پرداخته شده است.


‏درپايان شايسته است ازاستاد گرامي آقاي مهندس سيمين فربه عنوان استاد راهنما سپاسگزاري و تشكر نمايم.




2


‏ ‏


‏آشنايي با مكان كارآموزي ‏


‏تاريخچه تامين اجتماعي و ساختار آن:


‏اصل ‏29‏ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري ازحمايت‏هاي تامين ‏اجتماعي را‏ ‏به عنوان يك حق اس‏اسي وهمگاني قلمداد نموده است در ‏واقع تامين اجتماعي به عنوان مهمترين اهرم برقراري عدالت اجتماعي تلقي گرديده و برخورداري از آن به منظور بازنشستگي‏،‏بيكاري‏ ‏،‏ ‏از كارافتادگي‏،‏بي ‏س‏رپرستي‏،‏حوادث‏ ‏،‏ ‏سوانح‏ ‏،‏ ‏خدمات بهداشتي درماني از ضروريات ‏ ‏خاص محسوب مي شود .‏ ‏در ايران تامين اجتماعي با توجه به سابقه طولاني فعاليت از جايگاه ممتازي برخوردار است .اين موقعيت در يك فرايند تكاملي حدود ‏65‏ ساله با شروع كار صندوق احتياط وزارت طرق و شوارع در سال ‏1309‏ اغاز گرديدو با تصويب قوانين بيمه هاي اجباري كارگران در سال ‏1322‏ بيمه اجباري كارگران در‏ ‏سال ‏1331‏ ‏ و تامين اجتماعي در سال‏ ‏ ‏1354‏ تكامل يافته است.





 


 




 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 





دسته:

دانلود کار آموزی کامپیوتر شعبه تامين اجتماعي ميانه 36 ص

خرید آنلاین