دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص

دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص

دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص

کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


22 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏به نام خدا


‏عنوان مقاله


‏کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع


‏نگارنده:


‏خانم حوریه فرجی


‏ناحیه 4 تبریز


‏خلاصه:


‏كاتاليزگرها موادي هستند كه سرعت واكنش‏‌‏هاي شيميايي را افزايش مي‏‌‏ه‏ن‏د ولي در واكنش مصرف نمي‏‌‏شو‏ن‏د.


‏كاتاليزگرها چه در كاربردهاي صنعتي وچه در فرآيندهاي بيولوژيكي اهميت بسياري دارند زيرا در واكنشهاي صنعتي لازم است كه سرعت واكنش به طريقي مثلاً استفاده از كاتاليزگرها افزايش داده شود تا توليد فرآورده‏‌‏هاي حاصل از ان از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، اگر چه مي‏‌‏توان با افزايش دما سرعت واكنش را به مقدار قابل توجهي افزايش داد ولي از آن جا كه افزايش دما با مصرف انرژي همراه است، چنين اقدام صرفه‏‌‏ي اقتصادي نخواهد داشت، از سوي ديگر بسياري از مواد نسبت به ‏گرما حساس هستند و در اثر گرما تجزيه مي‏‌‏شوند به همين دليل مناسب‏‌‏ترين راه اين است كه براي سرعت‏ دادن به‏ واكنش‏‌‏هاي شيميايي از كاتاليزگر استفاده گردد.


‏كاتاليزگرها در فرآيندهاي بيولوژيكي هم از اهميت بسياري برخوردار هستند‏.‏ آنزيم‏‌‏ها مانند يك كاتاليزگر در كليه اعمال زيستي نقش بسيار اساسي و ماهرانه‏‌‏اي را ايفا مي‏‌‏كنند كه كاتاليزگرها را مي‏‌‏توانيم به يك كليد تشبيه كنيم كه مي‏‌‏تواند انواع قفل‏‌‏ها را با مكانيسم‏‌‏هاي مختلف باز كند يعني نقشي كه آنزيم‏‌‏ها در اعمال زيستي و حياتي ‏ايفا مي‏‌‏كنند بسيار مؤثرتر از كاتاليزگرهايي است كه ساخته‏‌‏ي دست بشر است در اين مقاله سعي شده است كه از تعريف كاتالزگر‏،‏ خواص چند مكانيسم كاتاليزگرها مورد بحث و بررسي قرار گيرد و برخي از كاربردهاي آن ‏در ‏صنعت بيان شده است نقش و اهميت كاتاليزگرها در پالايش‏‌‏هاي نفت و بسياري از سنتزها در سايه‏‌‏ي بهره‏‌‏گيري از كاتاليزگرهاي خاصي با مكانيسم‏‌‏هاي معين انجام مي‏‌‏گيرد و برخي از كاتاليزگرها نه تنها تشكيل يا شكستن پيوندها را آسان مي‏‌‏كنند بلكه محصولات واكنش را هم در قالب هندسي خاصي توليد مي‏‌‏كنند اميدواري‏م مورد توجه قرار گيرد.‏2


‏مقدمه


‏تا اغاز قرن نوزدهم ماهيت كاتاليزگرها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 ميلادي، ژان ياكوب برسليوس شيميدان سوئدي در بررسي واكنشهاي شيميايي در طول سي سال پژوهش و بررسي يكي از خصوصيات مهم واكنشها را سرعت انجام آنها دانست زيرا واكنشهايي كه در آزمايشگاه انجام مي‏‌‏شود بايد از سرعت كافي برخوردار باشد تا بتوان واكنشي را دنبال كرده و با مشاهده آزمايش به نتايجي دست يافت مانند هر گاه شعلة كبريت افروخته‏‌‏اي را به توده‏‌‏اي از قند تماس دهيد قند گداخته مي‏‌‌‏شود ولي نمي‏‌‏سوزد، براي سوزاندن قند مي‏‌‏توانيد مقداري خاكستر سيگار يا كمي از خاك گلدان روي آن بريزيد در اين صورت قند با شعله‏‌‏ي آبي خيره‏‌‏كننده‏‌‏اي همراه با صداي فش‏‌‏فش خواهد سوخت در اين عمل خاكستر سيگار يا خاك گلدان كاتاليزگر است، يعني سوختن قند در مجاورت خاكستر يا خاك انجام مي‏‌‏گيرد، ليكن خاكستر يا خاك در پايان واكنش بدون تغيير شيميايي به جا مي‏‌‏ماند.


‏كشف كاتاليزگرها‏ي‏ جديد تأثير فراواني در صنعت داشته است و واكنشهاي شيميايي در صنعت بايد نسبتاً سريع انجام شوند زيرا يك كارخانه‏‌‏دار نمي‏‌‏تواند سالها در انتظار بدست آمدن محصولي بماند كه امروز بازار فروش خوبي دارد.


‏دانش روز افزون درباره‏‌‏ي آنزيم‏‌‏ها يعني كاتاليزگرهاي زيستي درك ما را درباره‏‌‏ي فرآيندهاي زيستي دگرگون كرده است، به همين دليل مطالعه و نحوه‏‌‏ي كاربرد آنها در بين مواد شيميايي از اهميت ويژه‏‌‏اي برخوردار است.


‏آنزيم‏‌‏ها در تنظيم سرغت واكنشهاي شيميايي كه در بدن موجودات زنده انجام مي‏‌‏شوند، نقش بسيار اساسي دارند. آنزيم‏‌‏ها خود تركيبهاي پيچيده‏‌‏اي هستند ‏كه از مولكولهاي بسيار سنگين پروتئيني ساخته شده‏‌‏اند. تنظيم و اداره ه‏ر‏ يك از واكنشهاي زيستي به عهده‏‌‏ي آنزيم ويژه‏‌‏اي است. امروزه تخمين زده‏‌‏اند كه چندين هزار آنزيم مختلف د‏ر‏ اداره‏‌‏ي اعمال زيستي بدن انسان شركت دارند. بسياري از فرآيندهاي زيستي، مانند گوارش در جانوران و فتوسنتز در گياهان ضروري هستند. آنزيم‏‌‏ها نقش مهمي در لخته شدن خون و انقباض بافتهاي ماهيچه‏‌‏اي دارند، كاتاليزگرها حتي سبب تغيير رنگ برگ‏‌‏ها در پائيز و تبديل گلو‏ل‏ز به ا‏تي‏ل الكل (اتانول) مطابق با واكنش زير مي‏‌‏شوند:


‏نخستين بار لويي پاستور در دهة سال 1850 با پژوهشهاي خود درباره‏‌‏ي تخمير، كاتاليزگرهاي زيستي را م‏ور‏د مطالعه قرار داد، پاستور نشان داد كه ارگانيسم ذره‏‌‏بيني مخمر سبب تبديل گلولز به اتانول و كربن دي‏‌‏اكسيد مي‏‌‏شود كه بعدها دانشمند آلماني ادوارد بوخنر در سال 1897 نشان داد كه اين تخمير توسط ماده‏‌‏ي موجود در عصارة مخمر حاصل مي‏‌‏شود و اين ماده را آنزيم ناميدند.


‏بعدها مواد ديگري كشف شدند كه مي‏‌‏توانستند به عنوان كاتاليزگر در فرآيندهاي زيستي شركت كنند سي سال پس از كشف بوخنر نخستين آنزيم به حالت بلوري خالص بدست‏ ‏آمد. 


دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص ,کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص,دانلود دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص ,کاتالیزگرها,و,مکانیسم,عملکرد,و,کاربرد,آنها,در,صنایع,22ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 22ص

خرید آنلاین