دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه 24ص

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه 24ص

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه 24ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگهداری انگور در سرد خانه 24ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 24 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏فهرست مطالب


‏ 


‏آيين كار نگهداري انگور در سردخانه


‏مقدمه


‏هدف


‏دامنه كاربرد


‏اصول روش نگهداري انگور


‏وسايل و مواد لازم


‏برداشت ـ درجه‏‏‏بندي و بسته‏‏‏بندي


‏طرز عمل در سردخانه


‏جلوگيري از فعاليت قارچ‏‏‏ها


‏پيوست شماره 1‏


2


‏ 


‏بسمه‏‏‏تعالي


‏پيشگفتار


‏ آيين كار نگهداري انگور در سردخانه كه به وسيله فني نگهداري ميوه و سبزي در سردخ‏ا‏انه تهيه و تدوين شده و در شصت و ششمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ 66/10/13‏ مورد تاييد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349‏ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .


‏ براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .


‏ بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .


‏ در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏‏‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .


‏ لذا با بررسي امكانات و مهارت‏‏‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏‏‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است : 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه 24ص

خرید آنلاین