دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص

دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص

دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص) را ویرایش کنید.


نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص - word (..doc) - دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص ,نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص,دانلود دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص ,نقش,فناوری,نانو,در,صنایع,غذایی,40ص


فایل : filetypetxt


40 صفحه


متن نمونه :


 


‏نقش فناوری نانو در صنایع غذایی


1


‏آموزشکده ‏ کشاورزی


‏شهید رجایی نیشابور


‏عنوان:


‏نقش فناوری نانو در صنایع غذایی


‏استاد ارجمند :


‏جناب آقای انصاریان


‏گردآورند‏گان‏:


‏بهزاد محمدی ‏–‏ بهزاد حبیبی


‏پائیز‏ 1386


‏نقش فناوری نانو در صنایع غذایی


2


‏فهرست عناوین


‏نانو تكنولوژي‏، ‏ فناوري نوين‏ 3‏


‏تعريف نانو تكنولوژي ‏ 3‏


‏تاريخچه نانو در جهان ‏ 5


‏اصول پايه نانو تكنولوژي‏ 6‏


‏اساس ارتباط نانو تكنولوژي و علم و تكنولوژي غذا‏ 7


‏ارتباط نانو تكنولوژي با م‏هندسي كشاورزي و سيستم هاي غذايي ‏ 9


‏عناصر پایه در فناوری نانو ‏ 13


‏نانو بیو مواد‏، ‏ نانو مواد و کاربردهای آنها ‏ 14


‏نانولوله ها‏ 16


‏نانو کامپوزیت ها‏ 17


‏نانو کپسول ‏ 18


‏نانو تکنولوژی برای توزيع تحت کنترل و سیستم کپسولی‏ 18


‏مزایای متعدد سیستم کپسولی ‏ 20


‏نانوسنسورها‏ 21


‏برخي از كاربردهاي نانو سنسورهاي بيو آناليتيكال‏ 22


‏پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا ‏ 25


‏نانوفيلترها و کاربرد آنها در بیوتکنولوژی ‏ 26


‏ماشین های نانو تکنولوژی‏ 28


‏میکرو سیال ‏ 29


‏نانو بیو پروسس‏ 29


‏نانو سنسور های بیو آنالیزی ‏ 30‏


‏سطوح بیو سلکتیو ‏ 20


‏بسته بندی نانو Nano packaging‏ 30


‏کاربرد های نانو در صنعت بسته بندی ‏ 31


‏غذاهاي نانو Nano Food‏ 32


‏نتيجه گيري‏ 34


‏واژه نامه‏ 35


‏منابع ‏ 37 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 40ص

خرید آنلاین