دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه 6ص

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه 6ص

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه 6ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگاهداري هويج در سردخانه 6ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 7 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏ 


‏ 


‏نگاهداري هويج در سردخانه


‏مقدمه


‏هدف و دامنه كاربرد


‏شرايط چيدن و درجه‏‏‏بندي


‏بسته‏‏‏بندي هويج


‏پائين آوردن درجه حرارت


‏درجه حرارت مطلوب


‏رطوبت نسبي


‏گردش هوا


‏مدت نگاهداري‏ 


‏بسمه تعالي


‏پيشگفتار


‏ استاندارد نگاهداري هويج در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني بررسي و كنترل روشهاي نگهداري تهيه و تدوين شده در بيست و سومين جلسه كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي مورخ 35/9/27‏ تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349‏) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .


‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .


‏ بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .


‏ در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏‏‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .


‏ لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد .


International standard (ISO) 166-1974


Commodity storage manual. 1975 the refrigeration research foundation. Washington D.C. U.S.A 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه 6ص

خرید آنلاین