دانلود مقاله سيلو 35 ص

دانلود مقاله سيلو 35 ص

دانلود مقاله سيلو 35 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سيلو 35 ص) را ویرایش کنید.


سيلو 35 ص - word (..doc) - دانلود مقاله سيلو 35 ص ,سيلو 35 ص,دانلود دانلود مقاله سيلو 35 ص ,سيلو,35,ص


فایل : filetypetxt


33 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏كليات


‏سيلو:


‏سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي محفوظ و حتي المقدور بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري مي شود. اين محل ها سيلو ناميده مي شود. (سيلو كلمه اي است اسپانيائي و به معني انبار و يا زير زمين مي باشد) و مواد سيلو شده را غذاي تخمير شده، غذاي ترش و يا سيلو‏ ‏ مي نامند.


‏ارزش غذائي علوفه سيلو شده نسبتاً خوب و اتلاف غذائي آن نسبت به ساير روش هاي نگهداري كمتر و در نتيجه مي توان بدينوسيله غذاي آبدار و ارزان قيمتي در اختيار دام قرار داد.


‏مزاياي نگهداري غذاي دام به روش سيلو كردن:


‏1- وابسته نبودن به و هوا و تغييرات جوي. يعني در هر شرايطي مي توان علوفه را سيلو نمود.


‏2- مقدار اتلاف در روش سيلو كردن كمتر از روش خشك كردن است. اتلاف در روش سيلو 15 درصد و در خشك كردن بيش از 20 درصد مي باشد.


‏3- از لحاظ ساعات كار، روش سيلو كردن كار كمتري مي طلبد.


‏4-احتياج به ماشين آلات در روش سيلو كردن كمتر است.


‏5-نگهداري آن بعد از سيلو كردن تا سال ها امكان پذير است.


‏6- به ازاء يك پوند ماده خشك موجود در اين علوفه ها، روش سيلو نمودن به فضاي كمتري جا احتياج دارد و يك متر مكعب سيلو حدود 3 برابر بيشتر از يك متر مكعب علوفه خشك داراي ماده خشك غذائي است.


‏3


‏7-امكان آتش سوزي در اين روش وجود ندارد. در حالي كه در روش خشك امكان آن زياد است.


‏8-در اين روش علوفه را مي توان زودتر برداشت كرد.


‏9-علف هاي هرز و تخم آنها در روش سيلو كردن از بين مي رود.


‏10-در اين روش مي توان در طول زمستان علوفه آبدار و شاداب در اختيار دام گذاشت.


‏11-علوفه سيلو شده اشتها آور بوده و تا حدودي داراي خاصيت نرم كنندگي دستگاه گوارش مي باشد.


‏12-روش سيلو كردن بهترين روش نگهداري مواد فرعي كارخانجات است.


‏13-مزاياي علوفه مرتع سيلو شده نسبت به روش چراي مستقيم:


‏الف)- اين روش به حصار كشي احتياج دارد.


‏ب)- يك سوم بيشتر از روش چراي مستقيم مي توان علوفه برداشت كرد.


‏ج)- در روش سيلو كردن مي توان علوفه را در بهترين موقع از رشد گياه برداشت و سيلو نمود.


‏د)- كيفيت علوفه سيلو شده يكنواخت تر مي باشد.


‏ه‍)- علوفه سيلو شده كمتر موجب نفخ مي گردد.


‏ي)- مي توان دام را در آغل با علوفه سيلو شده تغذيه نمود.


‏چه نوع گياهاني را مي توان سيلو نمود:


‏تقريباً همه گياهان سبز را مي توان سيلو نمود. ولي بايد توجه داشت كه چون خواص ظاهري، خواص شيميائي و فيزيكي گياهان متفاوت است، خاصيت تخمير شدن آنها نيز متفاوت مي باشد. بنابراين روش سيلو كردن براي تمام مواد يكسان نيست. مهم ترين گياهاني را كه مي توان سيلو نمود، به قرار زير مي باشد: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سيلو 35 ص

خرید آنلاین