دانلود مقاله تولیدگلاب 90 ص

دانلود مقاله تولیدگلاب 90 ص

دانلود مقاله تولیدگلاب 90 ص

تولیدگلاب 90 ص - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


89 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏فصل اول كليات


‏تعريف، ويژگيها و مشخصات محصول توليدي:


‏گلاب به حاصل تقطير گل هاي سرخ محمدي Rosa dama scenamiller‏ تازه چيده شده و مخلوط آن با آب كه اساس اضافي آن از محلول ابكي جدا شده است اطلاق مي گردد. البته در ساير كشورها مثل تركيه، بلغارستان و فرانسه از گونه هاي ديگر گل سرخ براي تهيه گلاب استفاده مي شود. در حقيقت گلاب محصول سنتي ايران مي باشد كه برگرفته از گلهاي تازه محمدي مي باشد و در مورد آن همين بس كه متبرك به نام حضرت رسول (ص) مي باشد و نام آن حضرت را به همراه دارد.


‏توليد گل محمدي و تهيه گلاب سالانه براي هزاران خانواده ايراني اشتغال ايجاد مي كند و گردانندگان اين رشته بوي خوش طبيعت را به خانه علاقه مندان مي برد.


‏گلاب ايراني جنبه صادراتي دارد و نشانه مرغوبيت آن ايراني بودنش مي باشد به طوريكه خانه كعبه كه قبله مسلمين جهان است با گلاب ناب ‏محمدي‏ كاشان شسته مي شود.


‏از آنجا كه گلاب براي طعم دادن به مواد غذايي، آشاميدني و يا به عنوان ماده معطر كننده به كار مي رود بنابراين ويژگيهايش بايد به صورتي باشد كه خطري براي مصرف كننده نداشته باشد.


‏ويژگيهاي آن شامل موارد زير مي باشد.


‏ويژگي ظاهري:‏ از اين لحاظ گلاب بايد زلال، بي رنگ، بدون سود و رسوب، فاقد ذرات خارجي، فاقد بوي ترشيدگي با هر نوع تخمير، فاقد بوي پختگي، داراي بوي ويژه گل سرخ، طعمي مطبوع و مختصري مايل به تلخي باشد. ضمناً واكنش گلاب بايد اسيدي باشد PH= 3.5-5,5‏


‏ويژگي مواد اوليه‏: آبي كه در تهيه گلاب به كار مي رود بايد مطابق با ويژگيهاي استاندارد آب آشاميدني شماره هاي 1053 و 1011 باشد. آب مقطر مورد استفاده براي رقيق كردن گلاب بايد تازه و تقطير شده باشد و براي تهيه گلاب از گلبرگهاي گل سرخ محمدي كه تازه چيده شده باشد استفاده مي گردد.


‏2


‏ويژگي شيميايي: اسانس:‏ اسانس گل سرخ مايع روغني بيرنگ يا زرد است با طعم و بوي مشخص كه در 25 درجه به حالت مايع چسبنده درمي آيد و در اثر سرد شدن تدريجي شكل توده متبلوري به خود مي گردد و در اثر گرم كردن مجدداً مايع مي شود. اين اسانس از دو بخش جامد و مايع تشكيل شده تركيبات شيميايي آن الكلهاي ‏ترپني‏ مانند ژرانيول و ستبرونلول، ردنيول و نرول از همه مهمتر هستند و نرول موجود در آن به ميزان 5 تا 10 درصد مي تواند اثر بسيار مشخصي بر روي اسانس داشته باشد.


‏الكلهاي ديگري مانند لينالول، اوژنول و يك استئاروپتن بي رنگ كه در حرارت معمولي جامد است مواد متشكله اسانس گل سرخ را تشكيل مي دهند. بخش جامد گلاب فاقد بو است و بخش مايع داراي بوي خوبي مي باشد. مقدار اسانس موجود در گلابهاي درجه يك بايد حداقل mg‏35 در ml‏100 و براي گلابهاي درجه 2 حداقل mg‏15 در ml‏100 باشد.


‏انديس يد، انديس استر، انديس اسيدي، انديس اسيداسيون نيز براي گلابهاي سبك و سنگين مشخص مي باشد كه طبق جدول ارائه مي گردد.


‏شماره


‏انواع آزمايش


‏گلاب سنگين


‏گلاب سبك


‏1


‏وضع ظاهري گلاب


‏شفاف و زلال بدون ذرات خارجي


‏شفاف و زلال بدون ذرات خارجي


‏2


‏طعم


‏مطبوع و كمي مايل به تلخي


‏مطبوع و كمي مايل به تلخي


‏3


‏بو


‏بوي مطبوع گل سرخ


‏بوي مطبوع گل سرخ


‏4


‏انديس اسيدي بر حسب mg‏ اسيداستيك درصد ميلي ليتر نمونه


‏5/5-5/2


‏6-1


‏5


PH


‏5-3


‏3-5/0


‏6


‏مقدار اسانس بر حسب mg‏ در ml‏100


‏حداقل 35


‏حداقل 15


‏7


‏انديس يد


‏حداقل 35


‏حداقل 15


‏8


‏انديس استر


‏حداقل 3


‏حداقل 1


‏9


‏انديس اكسيداسيون


‏حداقل 200


‏حداقل 130


‏10


‏كلرور


‏نبايد وجود داشته باشد


‏نبايد وجود داشته باشد


‏11


‏سولفات


‏نبايد وجود داشته باشد


‏نبايد وجود داشته باشد


‏12


‏نيترات و نيتريت


‏نبايد وجود داشته باشد


‏نبايد وجود داشته باشد


‏13


‏مقدار مس بر حسب ppm


‏حداكثر 4/0


‏حداكثر 4/0


‏14


‏مقدار ارسنيك بر حسب قسمت در مليون


‏حداكثر‏ 05/0


‏حداكثر 05/0 


دانلود مقاله تولیدگلاب 90 ص ,تولیدگلاب 90 ص,دانلود دانلود مقاله تولیدگلاب 90 ص ,تولیدگلاب,90,ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تولیدگلاب 90 ص

خرید آنلاین