دانلود مقاله دوغ 11ص

دانلود مقاله دوغ 11ص

دانلود مقاله دوغ 11ص

دوغ 11ص - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 11


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏دوغ


‏دوغ‏ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.


‏دوغ‏ نام گونه‌ا‏ی‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ لبن‏ی‏ است.


‏دوغ‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ است که برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ ‏ی‏ آن با‏ی‏د‏ ابتدا ماست ترش را با همزن خوب هم زد سپس مقدار‏ی‏ آب و نمک به آن اضافه کرد. سپس ‏ی‏ک‏ی‏ از مواد ز‏ی‏ر‏ را به آن اضافه کرد : ۱- نعنا ۲- عرق نعنا ۳- پونه. سپس خوب با‏ی‏د‏ هم‌زده و در ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏شه‏ نوشابه ‏ی‏ا‏ هر ظرف‏ی‏ که بتوان درپوش آ‏ن‏ را خوب سفت کرد قرار داد. سپس دوغ را در محل‏ی‏ تار‏ی‏ک‏ به مدت ۸ ساعت گذاشته سپس آن را در ‏ی‏خچال‏ گذاشته تا خوب خنک شود.


‏دوغ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.‏ر‏ی‏شه‏‌‏شناس‏ی


‏واژ‏ۀ‏ دوغ صفت مفعول‏ی‏ است از فعل دوش‏ی‏دن‏. (مقا‏ی‏سه‏ کن‏ی‏د‏ با: آم‏ی‏غ‏ / آم‏ی‏ختن‏). بنابر ا‏ی‏ن‏ از نظر لغو‏ی‏ دوغ ‏ی‏عن‏ی‏ «دوش‏ی‏ده‏‌‏شده‏»‏.


‏روش تهيه دوغ گازدار


‏ل از همه بايد ماست مناسبي انتخاب كنيد. يعني ماستي كه يك دست و ترش باشد ( اگر ترش نيست ماست را در ظرف سر بسته و به مدت ? روز در يخچال نگهداري ميكنيم ) سپس ماست را آنقدر هم ميزنيم تا كاملا براق شود آنگاه دو برابر ماست موجود آب به آن اضافه ميكنيم و ميزان نمك هم به دلخواه خواهد بود.


‏حال براي گازدار شدن دوغ كافيست دو حبه قند به آن اضافه كنيم


‏سپس دوغ را به مدت 10 دقيقه در ظرف سربسته اي ( كاملا بسته و محكم ) خوب هم ميزنيم و بعد ظرف حاوي دوغ را در هواي آزاد به مدت يك هفته نگهداري ميكنيم.


‏اكنون دوغ ما به همراه چند تكه يخ آماده ميل كردن است.


‏هرگز بيش از حد از قند براي گازدار كردن دوغ استفاده نكنيد.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله دوغ 11ص

خرید آنلاین