دانلود مقاله خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص

دانلود مقاله خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص

دانلود مقاله خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص

خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


19 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏14


‏1


‏عنوان تحقیق:


‏خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان


‏واحد درسی :‏ ‏ویژگیهای فیزیکی‏


‏استاد مربوطه:


‏ خانم مهندس لیلا زیرجانی


‏گرد آورنده:


‏حسین جدّی


‏پاییز 85


‏چكيده


‏2


‏3


‏اطلاعات موجود مبتني بر دانش امروزي، قدمت نان را تا 6000 سال قبل ت‏أی‏يد نموده و در بررسيهاي باستان شناسي دلايل غير قابل ترديدي در اين زمينه بدست آمده است. نان يكي از ارزانترين و ‏مهمترين مواد غذايي مورد استفاده انسان مي باشد، گرچه با ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي پيشرفته از ميزان مصرف نان كاسته شده است، ليكن نان هنوز هم بخش عمده اي از انرژي روزانه مردم كشورهاي مختلف و بويژه اقشار كم درآمد جامعه را ت‏أ‏مين مي كند (1).


‏تركيب آرد و كيفيت نان همواره تحت تاثير عوامل مختلف محيطي، توارثي و نوع فرآيندهاي عمل آوري مي باشند. از مهمترين فاكتورهاي م‏ؤ‏ثر بر تركيب و ويژگيهاي آرد و‏ ‏متعاقبا‏ً‏ كيفيت نان حاصل، درجه استحصال آرد مي باشد. در اين مقاله ابتدا به تعريف واژه درجه استحصال آرد و روشهاي محاسبه و تعيين آن پرداخته و سپس ت‏أ‏ثير درجه استحصال آرد بر تركيب و ويژگيهاي آرد (خاكستر، رنگ، رطوبت، پروتئين، فيبر خام، چربي، گلوتن مرطوب، عدد رسوبي، عدد فالينگ و اندازه ذرات آرد)، خواص رئولوژي خمير وخواص كيفي نان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.


‏مقدمه


‏بر اساس تحقيقات و بررسيهاي بعمل آمده، عمده ترين گروه غذايي در ت‏أ‏مين انرژي و پروتئين دريافتي در رژيم غذايي افراد كشور، نان مي باشد (1). بويژه اين امر در مورد اقشار كم درآمد جامعه كه غذاي اصلي آنها نان مي باشد، حائز اهميت است. با توجه به اينكه در كشور ما اكثريت مردم در سطح متوسط و‏ ‏كم درآمد جامعه قرار دارند، لذا هر گونه تحقيقي در رابطه با بهبود كيفيت نان در كشور ما كاربردي و مثمرثمر خواهد بود.


‏كيفيت نان تا حدود زيادي وابسته به تركيب آرد بوده و عوامل متعددي در اين رابطه تاثير گذار مي باشند. در رابطه با ويژگيهاي آرد، يكي از فاكتورهايي كه روي كيفيت نان مي تواند تاثير داشته باشد، درجه استحصال آرد 


دانلود مقاله خواص رولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص ,خواص رولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص,دانلود دانلود مقاله خواص رولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص ,خواص,رولوژی,خمیر,و,کیفیت,نان,16ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان 16ص

خرید آنلاین