دانلود مقاله انواع شیرین کننده های رژیمی

دانلود مقاله انواع شیرین کننده های رژیمی

دانلود مقاله انواع شیرین کننده های رژیمی

انواع شیرین کننده های رژیمی - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


11 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏انواع ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ کننده ها‏ی‏ رژ‏ی‏م‏ی


‏شيرين‏ كننده ها‏ی‏ رژيم‏ی‏ به دو دسته " كالر‏ی‏ زا" و "غير كالر‏ی‏ زا" تقسيم م‏ی‏ شوند.


‏ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ کننده ها‏ی‏ کالر‏ی‏ زا


‏دسته‏ اول كه شامل "فروكتوز"، "سوربيتول" و "مانيتول" مي باشند، حاوي كالر‏ی‏ هستند و بنابراين مصرف آنها بايد حساب شده باشد تا منجر به اضافه وزن نگردد. همچنين مصرف زياد سوربيتول و مانيتول به علت عدم جذب كامل ددر روده ها موجب اسهال م‏ی‏ گردد.


‏بنابراين‏ قبل از مصرف فرآورده هاي غذايي رژيمي به برچسب روي آنها كه بيانگر تركيباتشان است دقت كنيد. به طور كلي مصرف اين نوع شيرين كننده ها در افراد ديابتي چاق كه داراي چربي خون بالايي نيز هستند، توصيه نمي شود.


‏ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ کننده ها‏ی‏ غ‏ی‏ر‏ کالر‏ی‏ زا


‏شيرين‏ كننده هاي غير كالري زا مانند" ساخارين" و "آسپارتام" داراي هيچ كالري نيستند و باعث اضافه وزن نيز مي شوند. قدرت شيرين كنندگي آنها بسيار بيشتر از شكر معمولي مي باشد (حدود 200 برابر ). بعضي از اين شيرين كننده ها مثل آسپارتام در اثر حرارت زياد اثر شيرين ك


‏نندگي‏ خود را از دست مي دهند و بنابراين نمي توان از آنها در كيك پزي استفاده كرد. همچنين مصرف زياد ساخارين در بعضي از حيوانات منجر به سرطان مثانه شده كه البته هنوز در مورد انساني به اثبات نرسيده است. زنان باردار نيز بهتر است از ساخارين استفاده نكنند. 


دانلود مقاله انواع شیرین کننده های رژیمی ,انواع شیرین کننده های رژیمی,دانلود دانلود مقاله انواع شیرین کننده های رژیمی ,انواع,شیرین,کننده,های,رژیمی


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله انواع شیرین کننده های رژیمی

خرید آنلاین