دانلود مقاله آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه 24ص

دانلود مقاله آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه 24ص

دانلود مقاله آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه 24ص

آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه 24ص - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 23


قسمتی از محتویات فایل :


 


1


‏فهرست مطالب


 


‏آئين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه ها


‏هدف


‏دامنه كاربرد


‏تعاريف


‏اثرات نشت گاز بر پايه ميزان غلظت گاز آمونياك


5‏- نشت گاز آمونياك


‏اثرات زيست محيطي ناشي از نشت آمونياك


‏اصول پيشگيري از نشت گاز آمونياك


‏روش مقابله با نشت آمونياك


2


‏آئين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه ها


1‏- هدف


‏هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين آئين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه هاي ثابت مي باشد.


2‏- دامنه كاربرد


‏اين استاندارد در مورد سردخانه هاي ثابت كه از گاز آمونياك به عنوان شاره سرمازا استفاده مي كنند، كاربرد د ارد.


3‏- تعاريف


‏در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي شود:


3‏-1‏- سردخانه هاي ثابت آمونياكي - مجموعه ايست از ساختمان و تجهيزات كه بتواند شرايط ويژه نگهداري مواد خوراكي و فاسد شدني را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبي (رطوبت نسبي ) و در صورت لزوم ساير شرايط موردنياز را با استفاده از آمونياك تامين نمايد. (رجوع شود به استاندارد ملي 1899‏)


3‏-2‏- آمونياك - تركيبي است با فرمول شيميايي NH3‏و در شرايط متعارفي بصورت گاز بي رنگ ، با بوي بسيار ‏نافذ ‏، قليائي ، سبكتر از هوا و تقريبأ 50‏درصد وزن هوا مي باشد.


3‏-3‏- ‏شاره ‏سرمازا - به ماده اي كه براي جذب گرما و توليد سرما در سيستم هاي ‏گرماگير ‏(سرمازا) بكار مي رود اطلاق مي شود.


3‏-4‏- فشارنده يا كمپرسور - ابزاري است كه به صورت مكانيكي بر فشار بخار ‏شاره ‏سرمازا مي ‏افزايد


3‏-5‏- واحد كمپرسور 1‏ - تشكيلات متراكم كننده ‏شاره ‏سرمازا بدون تقطير كننده و مخزن مايه را گويند.


3‏-6‏- تقطير كننده يا كندانسور 2‏ - بخشي است كه در آن با تبادل حرارت ، ‏شاره ‏سرمازاي فشرده شده ، گرما از دست داده و به مايع تبديل مي شود.


3‏-7‏- واحد تقطير 3‏ - تركيب ماشين آلات ويژه اي شامل : يك يا چند كمپرسور پرقدرت ، تقطير كننده ، مخزن مايع (در صورت نياز) و ديگر لوازم فرعي در سيستم سردساز مي باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه 24ص

خرید آنلاین