دانلود مقاله آنتي اكسيدانها 17ص

دانلود مقاله آنتي اكسيدانها 17ص

دانلود مقاله آنتي اكسيدانها 17ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (آنتي اكسيدانها 17ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 17 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏رنگ ‏ها ‏و ‏طعم ‏ها‏


‏ماجرای ‏فیزیك ‏ذرات ‏بنیادی ‏در ‏دهه ‏۱۹۶۰ ‏به ‏ماجرای ‏خلق ‏مكانیك ‏كوانتومی ‏و ‏آنچه ‏كه ‏در ‏جهان ‏فیزیكدانان ‏در ‏دهه ‏های ‏اول ‏قرن ‏بیستم ‏می ‏گذشت ‏بی ‏شباهت ‏نیست. ‏در ‏اواخر ‏دهه ‏۱۹۶۰ ‏شتاب ‏دهنده ‏های ‏پرانرژی ‏از ‏تصادم ‏الكترون ‏ها ‏و ‏پروتون ‏ها ‏و ‏در ‏برخی ‏موارد ‏ذرات ‏دیگر، ‏صدها ‏ذره ‏بنیادی ‏فراهم ‏كردند ‏تا ‏فیزیكدانان ‏را ‏از ‏غنای ‏آنچه ‏كه ‏در ‏زیرلایه ‏های ‏اتم ‏می ‏گذرد ‏آگاه ‏كنند.


● ‏نگاهی ‏به ‏مدل ‏استاندارد ‏ذرات ‏بنیادی


‏در ‏نیمه ‏دوم ‏قرن ‏بیستم ‏پیشرفت ‏های ‏عظیمی ‏در ‏درك ‏ما ‏از ‏جهان ‏و ‏به ‏خصوص ‏در ‏دنیای ‏درون ‏اتم ‏اتفاق ‏افتاد. ‏از ‏یك ‏سو ‏پیشرفت ‏های ‏نظری ‏در ‏مكانیك ‏كوانتومی ‏و ‏به ‏تبع ‏آن ‏در ‏نظریه ‏میدان ‏های ‏كوانتومی ‏و ‏از ‏سوی ‏دیگر ‏انجام ‏آزمایش ‏های ‏بزرگ ‏به ‏وسیله ‏شتاب ‏دهنده ‏های ‏عظیم ‏باعث ‏شد ‏كه ‏امروزه ‏بتوانیم ‏ادعا ‏كنیم ‏ساختار ‏بخش ‏عظیمی ‏از ‏ماده ‏قابل ‏رویت ‏در ‏جهان ‏را ‏می ‏دانیم. ‏همچنین ‏می ‏توانیم ‏بگوییم ‏كه ‏از ‏میان ‏چهار ‏نیروی ‏مستقل ‏در ‏طبیعت ‏امروز ‏نظریه ‏وحدت ‏یافته ‏ای ‏از ‏دوتای ‏آنها ‏در ‏دست ‏است ‏و ‏سومین ‏نیرو ‏هم ‏به ‏طرز ‏خوبی ‏با ‏آنها ‏تلفیق ‏شده ‏است.


‏اما ‏سئوالات ‏بزرگ ‏تر ‏و ‏اساسی ‏تری ‏پیش ‏روی ‏بشر ‏باز ‏شده ‏است. ‏از ‏یك ‏طرف ‏نیروی ‏چهارم ‏یعنی ‏گرانش ‏تا ‏حدودی ‏رام ‏نشدنی ‏به ‏نظر ‏می ‏رسد. ‏نظریه ‏های ‏ذهنی ‏تری ‏مثل ‏نظریه ‏ریسمان ‏و ‏ابر ‏ریسمان ‏ادعا ‏دارند ‏كه ‏شاید ‏بتوانند ‏در ‏آینده ‏هر ‏چهار ‏نیرو ‏را ‏در ‏یك ‏نظریه ‏وحدت ‏یافته ‏توضیح ‏دهند. ‏از ‏سوی ‏دیگر ‏كشفیات ‏كیهان ‏شناسی ‏در ‏اواخر ‏دهه ‏۹۰ ‏نشان ‏داد ‏كه ‏آن ‏چیزی ‏را ‏كه ‏ماده ‏قابل ‏رویت ‏در ‏جهان ‏می ‏نامیم ‏و ‏آن ‏را ‏با «‏مدل ‏استاندارد ‏ذرات ‏بنیادی» ‏توصیف ‏می ‏كنیم، ‏تنها ‏كمتر ‏از ‏پنج ‏درصد ‏جرم ‏كل ‏عالم ‏را ‏تشكیل ‏می ‏دهد ‏و ‏از ‏۹۵ ‏درصد ‏باقی ‏مانده


‏قسمتی ‏به ‏صورت ‏جرم ‏تاریك ‏است ‏كه ‏تنها ‏اثر ‏آن ‏را ‏در ‏سرعت ‏چرخش ‏ستاره ‏ها ‏(‏مثل ‏خورشید‏) ‏به ‏دور ‏كهكشان ‏دیده ‏ایم ‏و ‏قسمت ‏بیشتر ‏آن ‏به ‏صورت ‏انرژی ‏تاریك ‏است ‏كه ‏باز ‏هم ‏تنها ‏نشانه ‏آن ‏را ‏در ‏افزایش ‏سرعت ‏انبساط ‏عالم ‏كشف ‏كرده ‏ایم ‏و ‏هیچ ‏توجیه ‏نظری ‏كه ‏به ‏وسیله ‏عموم ‏فیزیكدانان ‏قابل ‏قبول ‏باشد ‏ارائه ‏نشده ‏است.


‏با ‏وجود ‏تمام ‏این ‏محدودیت ‏ها ‏می ‏توان ‏گفت ‏كه «‏مدل ‏استاندارد ‏ذرات ‏بنیادی» ‏به ‏واقع ‏شاهكاری ‏است ‏كه ‏حاصل ‏میلیون ‏ها ‏نفرساعت _ ‏وقت ‏و ‏یك ‏قرن ‏تلاش ‏بشر ‏و ‏عقلانیت ‏مدرن ‏برای ‏كشف ‏رازهای ‏جاودانه ‏خلقت ‏است.


● ‏نخستین ‏ذرات ‏بنیادی


‏ماجرای ‏فیزیك ‏ذرات ‏بنیادی ‏در ‏دهه ‏۱۹۶۰ ‏به ‏ماجرای ‏خلق ‏مكانیك ‏كوانتومی ‏و ‏آنچه ‏كه ‏در ‏جهان ‏فیزیكدانان ‏در ‏دهه ‏های ‏اول ‏قرن ‏بیستم ‏می ‏گذشت ‏بی ‏شباهت ‏نیست. ‏در ‏اواخر ‏دهه ‏۱۹۶۰ ‏شتاب ‏دهنده ‏های ‏پرانرژی ‏از ‏تصادم ‏الكترون ‏ها ‏و ‏پروتون ‏ها ‏و ‏در ‏برخی ‏موارد ‏ذرات ‏دیگر، ‏صدها ‏ذره ‏بنیادی ‏فراهم ‏كردند ‏تا ‏فیزیكدانان ‏را ‏از ‏غنای ‏آنچه ‏كه ‏در ‏زیرلایه ‏های ‏اتم ‏می ‏گذرد ‏آگاه ‏كنند.


‏زمانی ‏كه ‏دالتون ‏مدل ‏اتمی ‏نوین ‏خود ‏را ‏در ‏قرن ‏نوزدهم ‏ارائه ‏داد ‏و ‏مندلیف ‏جدول ‏تناوبی ‏عناصر ‏را ‏تنظیم ‏كرد، ‏دانشمندان ‏گمان ‏می ‏كردند ‏كه ‏اتم ‏ها، ‏آجرهای ‏ریزسازنده ‏جهان ‏هستند ‏اما ‏این ‏تصور ‏چندان ‏طول ‏نكشید. ‏با ‏كشف ‏الكترون، ‏هسته ‏و ‏پروتون ‏و ‏نوترون ‏درون ‏هسته (‏كه ‏اكثر ‏آنها ‏را ‏مدیون ‏تامسون ‏پدر ‏و ‏پسر ‏و ‏لرد ‏رادرفورد ‏هستیم)‏، ‏دانشمندان ‏نفس ‏تازه ‏ای ‏كشیدند. ‏آنها ‏توانستند ‏تمام ‏جدول ‏تناوبی ‏عناصر ‏را ‏براساس ‏این ‏ذره ‏توجیه ‏كنند. ‏به ‏نظر ‏می ‏رسید ‏كه ‏الكترون، ‏پروتون ‏و ‏نوترون ‏اجزای ‏اصلی ‏سازنده ‏جهان ‏هستند.


‏اما ‏داستان ‏اینجا ‏تمام ‏نمی ‏شود. ‏دیراك ‏كه ‏پس ‏از ‏تدوین ‏مكانیك ‏كوانتومی ‏توسط ‏هایزنبرگ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آنتي اكسيدانها 17ص

خرید آنلاین