دانلود مقاله آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه 15ص

دانلود مقاله آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه 15ص

دانلود مقاله آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه 15ص

آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه 15ص - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 15


قسمتی از محتویات فایل :


 


1


‏ 


‏فهرست مطالب


‏ 


‏آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه


‏مقدمه


‏هدف


‏دامنه كاربرد


‏تعاريف و اصطلاحات


‏برداشت


‏نگهداري


‏شرايط بهينه نگهداري


‏ساير فرايندهاي نگهداري


‏پيوست ب


2


‏ 


‏بسمه تعالي


‏پيشگفتار


‏استاندارد آئين كار نگهداري گلابي در سردخانه نخستين بار در سال 1353‏تهيه گرديده است، براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون فني مربوطه براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در دويست و پانزدهمين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ 76/12/13‏تصويب شد اينك باستناد بند 1 ‏ماده 3‏قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال 1371‏بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر گرديد.


‏براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد.


‏بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد.


‏در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي ‏جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.


‏لذا با بررسي امكانات ومهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است:


1‏) شرافتيان - داريوش. روش نگهداري و عوامل موثر درعمر انباري ميوه گلابي(1373‏)


2 ISO 1134‏.1993 (E)‏ PEARS – Cold Storage 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آيين كار نگهداري گلابي در سردخانه 15ص

خرید آنلاین