دانلود مقاله آئيآئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه 25ص

دانلود مقاله آئيآئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه 25ص

دانلود مقاله آئيآئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه 25ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (آئيآئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه 25ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 25 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي


‏ 


‏ 


‏فهرست مطالب


‏ 


‏آئين كار ساختمان , تأسيسات , تجهيزات فني و بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذايي


‏هدف و دامنه كاربرد


‏تعريف‏‏‏ها و اصطلاح ها


‏طبقه بندي انواع سردخانه‏‏‏ها


‏ساختمان سردخانه


‏تاسيسات و تجهيزات


‏ايمني و پيشگيري از حريق


‏ايمني


‏بهداشت و نگهداري


2


‏ 


‏ آئين كار ساختمان , تأسيسات , تجهيزات فني و بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذايي


‏ 1‏ ـ هدف و دامنه كاربرد


‏ در اين آئين كار استاندارد و ضوابط كلي مربوط به ساختمان , تاسيسات , تجهيزات فني بهداشت و نگهداري در سردخانه‏‏‏هاي ثابت كه بمنظور نگهداري مواد غذائي و كشاورزي ساخته مي‏‏‏شوند بيان مي‏‏‏گردد .


‏ 2‏ ـ تعريف‏‏‏ها و اصطلاح ها


‏ 2‏-1‏- تعريف بارها


‏ 2‏-1‏-1‏- بار برودتي ـ باريست كه در زمان مورد نظر به دستگاهها وارد مي‏‏‏شود .


‏ 2‏-1‏-2‏- بار ناشي از كالا ـ باريست كه بايد در واحد زمان از كالا گرفته شود تا به درجه حرارت مورد نظر برسد .


‏ 2‏-1‏-3‏- بار سرويس ـ باريست كه بواسط ورود هوا و روشنايي و غيره به دستگاههاي تبريد تحميل مي‏‏‏شود .


‏ 3‏ ـ طبقه بندي انواع سردخانه‏‏‏ها


‏ سردخانه‏‏‏ها بر دو نوع مي‏‏‏باشد :


‏ 3‏-1‏- سردخانه متحرك


‏ 3‏-2‏- سردخانه ثابت ـ سردخانه ثابت مجموعه‏‏‏ايست از ساختمان و تاسيسات مناسب كه بتواند مصنوعأ شرايط خاصي نگهداري كالاي مورد نظر ( مواد خوراكي و فاسد شدني ) رااز نظر رطوبت نسبي و درجه حرارت و در صورت لزوم‏‏‏شرايط اختصاصي مربوط تامين نمايد و درجه حرارت و در صورت لزوم شرايط اختصاصي مربوط تامين نمايد .


‏ 3‏-2‏-1‏- سردخانه توليدي ـ در نقاط توليد مواد غذايي و محصولات كشاورزي براي جنس يا اجناس بخصوصي طرح وساخته ميشود .


‏ 3‏-2‏-2‏- سردخانه ذخيره‏‏‏اي - نزديك به محلهاي مصرف وياتوليد ساخته ميشود تنوع كالا درآن معمولا " زياد نيست كالاي مورد نظر را ميتوان در آن نزديك به حداكثر زمان نگهداري توصيه شده در استانداردهاي مربوط ذخيره نمود دفعات ورود وخروج ساليانه كالا درسردخانه كم ميباشد .


‏ 3‏-2‏-3‏- سردخانه توزيعي - در مراكز مصرف ويا نزديك به آن قرار دارد . دفعات ورود وخروج وتنوع كالا در آن زياد است .


‏ 3‏-2‏-4‏- سردخانه ترانزيتي - در نقاط گمركي ونقاطي كه وسيله حمل و نقل تغيير ميبايد ساخته ميشود . ورود وخروج كالا در آن معمولا " در محصولات بزرگ صورت ميگيرد . مدت نگهداري كالا در آن معمولا " كوتاه است .


‏ 3‏-2‏-5‏- سردخانه‏‏‏هاي اختصاصي - اين سردخانه‏‏‏ها معمولا " در جوار هتلها , رستورانها , سوپر ماركتها , بيمارستانها وساير مراكز كم مصرف ساخته ميشود . ظرفيت اين نوع سردخانه خاص نگهداري در اين نوع سردخانه‏‏‏ها مشمول مقررات اين استاندارد نميباشد . لكن ملزم به رعايت مقررات خاص مراجع قانوني كشور در مورد حفظ بهداشت ونگهداري مواد غذايي ميباشد .


‏ 4‏ - ساختمان سردخانه


‏ 3‏-1‏- موقعيت محل سردخانه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آئيآئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه 25ص

خرید آنلاین