دانلود مقاله گیاه کرامب 25 ص

دانلود مقاله گیاه کرامب 25 ص

دانلود مقاله گیاه کرامب  25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 23 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏مقدمه :


‏گياهان ناشناخته بسيار زيادي در ايران وجود دارد كه هنوز به اثرات مفيد و كاربري آنها توجه نشده است . اين گياهان علاوه بر اينكه بومي منطقه مي باشند ، توانايي رشد و سازگاري با اين محيط را دارا مي باشند . لرا در صورتي كه به آنها توجه شود مي توان باپتانسيلهاي فراوان آنها از آنها بهره برداري نمود . گرچه ايران به عنون كشوري كه در حال تويعه است براي رسيدن به كشورهاي توسعه يافته راه درازي را در پيش رو دارد اما بايستي فعاليت ها و تحقيقات را از يك نقطه شروع نمود تا اين روش كار الگو محققين و دانش پژوهان ما قرار گيرد . كرامب از آن دسته گياهاني است كه در كشورهاي پيشرفته جديدا به آن توجه شده است و با تحقيقات انجام يافته برروي آن در دانشگاه داكوتاي شمالي ، دانشگاه نبرسكا در آمريكا به توانايي هاي آن براي مصارف صنعتي پي بردهاند و در حال بهره برداري از آن مي باشند . اين گياه به شرايط اقليمي ايران نيز به خوبي سازگاري دارد و مي طلبد تا مراكز تحقيقاتي كشور با سرمايه گذاري بر روي شناسايي توامنديهاي اين گياه نسبت به توليد و صادرات محصولات آن به خارج از كشود زمينه ايجاد اشتغال و ارز آوري را براي كشور فراهم آورند . در اين مقاله سعي شده است تا علاوه بر خصوصيات گياه شناسايي و مورفولوژي كرامب ، آخرين اطلاعات تحقيقاتي در خصوص فنولوژي كاشت و برداشت ، انبار داري و نيز بازاريابي آن را كه از اينترنت استخراج شده است را به بحث بگذاريم .


‏تاريخچه و خاستگاه


‏كرامب، Cramba byssinica (Hochst)‏ ، از جنس Cramb‏ ، عضو خانواده چليپاييان و از تيره براسيكا است و با شلغمها و خردل قرابت نزديك دارد. اين جنس شامل 3 گونه است، كه هر چند تعداد كمي از آنها بوته اي ويك ساله هستند، اما اكثراً چند ساله اند و عمدهً در ناحيه مديترانه،منطقه اروپا- سيبري و تركيه- ايران پراكنده اند .گونه هاي يك ساله عمدهًدر منطقه مديترانه و اتيوپي تا تانزانيا مي رويند، در حالي كه بوته ها ظاهراً به جزاير قناري تا ناحيه ماديرا‏ -Madeira‏ مجمع الجزايري در اقيانوس اطلس- م.


‏ محدودند. گونه اي از اين گياه در شيلي يافت مي شود (شكل 1-10). در جنس كرامب، بويژه در ميان Cramb hispanica , Cramb abyssinica‏ تعدادي قابل ملاحظه از گياهان بدرستي شناسايي نشده اند و از اين رو بسياري از اشاره ها در تاليفات و نقشه هاي پراكندگي آنها، گمراه كننده اند. هر گاه اعتبار مراجع مورد شك بود- بجز آنهايي كه داراي ماهيت يا فايده اي كلي بودند- آنها را حذف كرده ايم. تنها عضو اهلي اين جنس Cramb abyssinica‏ است كه به كلم پيچ حبشي نيز موسوم است و اشاره هايي كه در يك كتاب به كرامب مي شود، محدود به اين گونه است.) 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله گیاه کرامب 25 ص

خرید آنلاین