دانلود مقاله کود های شیمیایی

دانلود مقاله کود های شیمیایی

دانلود مقاله کود های شیمیایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 35 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏کنترل کیفیت کود


‏ قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr‏)


‏با تصویب این قانون در سال 1997 قانون کود ( 1960و 1982 ) و تبصره ای مربوط به ان لغو شد. در قانون -- به کلمه " کود " اشاره ای نشده است اما به عنوان زیر شاخه ی "ترکیبات کشاورزی" به صورت زیر تعریف شده است:


‏" هر گونه ترکیبی از آنها و یا ترکیبات زیستی که برای نگهداری گیاهان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و یا هر ترکیبی برای نگهداری گیاهان و حیوانات به خاک و اب محل زندگی افزوده شود. "


‏هدف از تصویب این قانون


‏الف) جلوگیری از خطرات مربوط به استفاده از ترکیبات شیمیایی به خصوص در مورد تجارت این ترکیبات امنیت حیوانات ایمنی در کشاورزی


‏ب) حصول اطمینان از عدم کاهش سطح استاندارد محصولات داخلی به دلیل استفاده از این ترکیبات شیمیایی


‏ج) حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده نسبت به خواص این ترکیبات شیمیایی


‏بنابراین این قانون در خصوص کیفیت کود نیست بلکه جهت فراهم ساختن شرایط برای استفاده ایمن از این کودهاست . این قانون توسط ----- ارائه شده است ------ نظارت و ثبت تمامی مبادلان انجام شده تحت عنوان ترکیبات کشاورزی می باشد.


‏قانون ---- از ان جهت حائز اهمیت است که بهتر توسعه و اعمال ضوابط حرفه ای را فراهم می سازد.


2


‏ضوابط حرفه ای کود


‏ طبق قانون مدیریت صنایع ( 1991 ) تمامی شهروندان وظیفه دارند تا از هر گونه فعالیت و یا عمل که به محیط زیست آسیب می رساند اجتناب کنند. این قانون شامل کود هم می شود.


‏به همین اساس سازمان صنایع تولیدی کود قانون مخصوص به کود را برای تمامی بخشها از جمله جنگلداری باغداری پرورش گل و کشاورزی تصویب کرد. این قانون دو هدف عمده دنبال می کند:


‏- اعمال مقررات مربوط به سیاستهای منطقه ای و طرح های ایالتی که از نظر RMA ‏ ضروری می باشد.


‏- تعیین یک چهارجوب ابزار و اطلاعات انطور که مصرف کنندگان از کود بتوانند خطرات زیستی و اجتماعی این کودها و همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل انبار توزیع و مصارف کشاورزی انها را ارزیابی و کنترل نمایند.


‏ این قانون تجویزی نیست اما بیان کننده فرایندی است که اگر به ان عمل شود ضامن مصرف اقتصادی همراه با کمترین خطرات زیستی و اجتماعی می باشد. عناصر اصلی این فرآیند بر مبنای چهارچوب ارزیابی مدیریت زمینهای قابل کشت ( feslm‏) می باشد. در این فرآیند هر نوع مدیریتی که در خصوص زمینهای قابل کشت وجود دارد تعریف شده است و به تمامی موارد ذیل نیز پرداخته شده است:


‏1- آیا استفاده از کود میزان تولید محصول را افزایش می دهد یا خیر؟


‏ 2- ایا استفاده از این کود خطرات مربوط به تولید محصول دلخواه را کاهش می دهد؟


‏3- ایا این کود خطری برای محیط زیست ندارد؟


‏4- ایا از نظر اجتماعی قابل قبول است؟


‏5- ایا استفاده از این کود مقرون به صرفه است؟ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله کود های شیمیایی

خرید آنلاین