دانلود مقاله نيشكر 20 ص

دانلود مقاله نيشكر 20 ص

دانلود مقاله نيشكر 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 22 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏فهرست مطالب


‏مقدمه


‏فصل اول


‏طبقه بندي گياهي


‏تركيبات نيشكر


‏عملكرد نيشكر در جهان


‏عملكرد نيشكر در ايران


‏فصل دوم


‏2-1 كاشت


‏2-2 چگونگي انتخاب قلمه و تهيه آن


‏2-3 تهيه زمين


‏2-4 زمان كاشت در ايران


‏2-5 مراحل داشت


‏2-5-1 آبياري


‏2-5-2 واكاري


‏2-5-3 كود دهي


‏2-5-4 علف هاي هرز


‏2-6 آفت ها


‏2-6-1 ساقه خواران


‏2-6-2 آفات مكنده


‏2-6-3 حمله كننده به قسمت هاي زير زميني گياه


‏2-6-3-1 موسك ها


‏2-6-3-2 موريانه ها


‏2-6-3-3 آبدزدك


‏2-6-4 آفت برك خطر و برگ ريز


‏2-6-5 جانوران زيان آور


‏2-7 بيماريها


‏2-7-1 بيماريهاي انگلي


‏2-7-2 بيماريهاي غير انگلي


‏2-7-3 كمبود مواد غذايي


‏فص سوم


‏3-1 مرحله برداشت


‏3-1-1رسيدن محصول


‏3-1-2 چگونگي برداشت نيشكر


‏3-2 فرآورده هاي جانبي شكر


‏3-2-1 باگاس


‏3-2-2 برگ ها و سر شاخه هاي نيشكر و گل صافي


‏3-2-3 تهيه كمپوست


‏فصل چهارم


‏2


‏4-1 مراحل بازرويي نيشكر


‏4-1-1 سوزاندن برگ ها و سرني ها توسط تراكتورهاي آتش زني


‏4-1-2 شيسار زني سبك روي پشته ها توسط ×××× تريلرراتون


‏4-1-3 فرم دهي مجدد و ترسيم پشته ها توسط ديسك ها مخصوص


‏4-1-4 كود پاشي


‏4-1-5 سمپاشي بر عليه علف هاي هرز


‏4-1-6 خاكريزي اطراف مزرعه و تسطيح نهرها و آبياري


‏مقدمه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نيشكر 20 ص

خرید آنلاین