دانلود مقاله مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا

دانلود مقاله مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا

دانلود مقاله مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 76 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا، درخت جوز وعطائیه درشهرستان نیشابورو معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه


‏چک‏ي‏ده


‏در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه


‏ودرخت جوز در شهرستان نیشابور انجام شد.


‏به طور کلی 149 گونه گیاهی از مناطق مورد بررسی جمع اوری شده که در 31 خانواده و111 جنس قرار میگیرند.از این گیاهان 8 گونه اندمیک ایران،50 گونه دارای ارزش دارویی،54 گونه دارای ارزش مرتعی و 18گونه سمی اند.در بین گیاهان منطقه همی کریپتو فیت ها شکل زیستی قالب و فانروفیت ها کمترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده اند.


‏پوشش گیاهی به روش براون- بلانکهمورد مطالعه قرار گرفت.مجموعاً 90 قطعه


‏برداشت استقرار یافت.تجزیه و تحلیل داده ها به روش جدول بندی النبرگ انجام شد. در مجموع 15 جامعه گیاهی در مناطق مورد بررسی تشخیص داده شد. پراکنش جوامع گیاهی مناطق مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر شیب، ارتفاع از سطح دریا و شرایط میکروکلیمیایی است.


‏2


‏ مقدمه


‏مقدمه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا

خرید آنلاین