دانلود مقاله مهمترين بيماري هاي برنج

دانلود مقاله مهمترين بيماري هاي برنج

دانلود مقاله مهمترين بيماري هاي برنج

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏مهمترين بيماري هاي برنج


‏مهمترين‏ ‏ علفهاي هرز‏ ‏ در‏ ‏ شاليزارهاي‏ ‏ برنج‏ ‏


‏اين‏ ‏ علفها‏ ‏ شامل‏ ‏ سوروف‏ ‏ ، اويار سلام ، قاشق واش‏ ‏ ، تير كمان آبي ، بندواش‏ ‏ ، سل واش و‏ ‏ ……‏.. ميباشند‏ ‏ كه هزينه‏ ‏ مبارزه‏ ‏ با اين‏ ‏ علفها‏ ‏ بخش‏ ‏ اعظمي‏ ‏ از اقتصاد‏ ‏ كشاورزي‏ ‏ برنج‏ ‏ را‏ ‏ شامل‏ ‏ ميگردد .


‏مهمترين آفات‏ ‏ برنج در ايران‏ ‏


‏از مهمترين‏ ‏ آفات‏ ‏ برنج‏ ‏ كه‏ ‏ ساليانه‏ ‏ خسارات‏ ‏ هنگفتي‏ ‏ را بر جاي‏ ‏ مي گذارد‏ ‏ كرم‏ ‏ ساقه‏ ‏ برنج ( Chilo Suppressalis )‏ ‏مي باشد‏ ‏ . اين‏ ‏ آفت‏ ‏ ، حشره اي‏ ‏ است‏ ‏ كه براي‏ ‏ اولين بار‏ ‏ در سال‏ ‏ 1351‏ ‏ در‏ ‏ مزارع‏ ‏ تنكابن‏ ‏ و رامسر‏ ‏ طغيان‏ ‏ كرد‏ ‏ و در مدت‏ ‏ كوتاهي‏ ‏ با افزايش‏ ‏ جمعيت‏ ‏ و ايجاد‏ ‏ خسارت‏ ‏ اقتصادي‏ ‏ شديد‏ ‏ نظر‏ ‏ همگان‏ ‏ را جلب‏ ‏ نمود .


‏2


‏كرم‏ ‏ ساقه‏ ‏ خوار‏ ‏ برنج‏ ‏ كه بعنوان‏ ‏ يكي‏ ‏ از‏ ‏ خطرناكترين آفات‏ ‏ برنج‏ ‏ در دنيا‏ ‏ بشمار‏ ‏ مي آيد ، در زمستان‏ ‏ بصورت‏ ‏ لار‏ ‏ و كامل‏ ‏ در داخل‏ ‏ ساقه هاي‏ ‏ خشك‏ ‏ برنج‏ ‏ و يا‏ ‏ علفهاي‏ ‏ هرز‏ ‏ اطراف‏ ‏ مزرعه‏ ‏ بسر مي برد‏ ‏ و در‏ ‏ حدود‏ ‏ اوايل‏ ‏ ارديبهشت‏ ‏ ، هنگاميكه‏ ‏ حداقل‏ ‏ دماي‏ ‏ هوا‏ ‏ ، 10‏ ‏ درجه‏ ‏ سانتيگراد‏ ‏ باشد‏ ‏ ، شفيره ها‏ ‏ در داخل‏ ‏ ساقه هاي‏ ‏ باقيمانده‏ ‏ برنج‏ ‏ سال‏ ‏ قبل‏ ‏ و يا‏ ‏ علفهاي‏ ‏ هرز‏ ‏ مزرعه‏ ‏ ، در‏ ‏ اطراف‏ ‏ سوراخهاي‏ ‏ ايجاد شده‏ ‏ توسط‏ ‏ لاروها‏ ‏ ، تشكيل‏ ‏ ميگردد .


‏در‏ ‏ حدود‏ ‏ بيستم‏ ‏ ارديبهشت‏ ‏ ماه‏ ‏ ، اولين‏ ‏ پروانه ها‏ ‏ ظاهر‏ ‏ ميشوند‏ ‏ كه در اواسط‏ ‏ خرداد‏ ‏ به حداكثر‏ ‏ خود مي رسند . عمر‏ ‏ پروانه ها‏ ‏ ، حداكثر‏ ‏ يك هفته است‏ ‏ و در اين‏ ‏ مدت‏ ‏ بطور‏ ‏ متوسط‏ ‏ 230 عدد تخم توسط‏ ‏ هر پروانه‏ ‏ گذرانده‏ ‏ ميشود‏ ‏ . تفريخ تخمها‏ ‏ در‏ ‏ دماي‏ ‏ حداقل‏ ‏ 10 تا‏ ‏ 12 درجه ‏ ‏سانتيگراد‏ ‏ بمدت‏ ‏ 5 تا 11‏ ‏ روز‏ ‏ بسته‏ ‏ به دماي‏ ‏ محيط‏ ‏ انجام‏ ‏ مي گيرد‏ ‏ . اين‏ ‏ كرم‏ ‏ در طول‏ ‏ سال‏ ‏ 2‏ ‏ تا‏ ‏ 3‏ ‏ نسل‏ ‏ دارد‏ ‏ و از زمان نشاء كاري‏ ‏ تا هنگام‏ ‏ برداشت‏ ‏ برنج‏ ‏ در مزارع‏ ‏ فعاليت‏ ‏ زيستي‏ ‏ دارد‏ ‏ . خسارات‏ ‏ وارده‏ ‏ طي‏ ‏ نسلهاي‏ ‏ دوم‏ ‏ و سوم‏ ‏ بيشتر‏ ‏ است .


‏امروزه‏ ‏ با كرم‏ ‏ ساقه خوار‏ ‏ برنج‏ ‏ به سه‏ ‏ طريق‏ ‏ ، زراعي‏ ‏ ، شيميايي‏ ‏ وبيولوژيك‏ ‏ مبارزه‏ ‏ ميشود از‏ ‏ راههاي‏ ‏ اساسي‏ ‏ براي مبارزه‏ ‏ با اين ‌آفت‏ ‏ ، ايجاد‏ ‏ شبكه‏ ‏ مراقبت‏ ‏ و پيش آگاهي‏ ‏ با استفاده‏ ‏ از‏ ‏ اطلاعات جوي‏ ‏ است‏ ‏ كه كمتر مورد‏ ‏ توجه‏ ‏ قرار‏ ‏ گرفته است‏ ‏ ، در‏ ‏ صورتيكه‏ ‏ ثابت‏ ‏ شده است‏ ‏ ، مراحل‏ ‏ سيكل‏ ‏ دگرديسي اين‌‌ آفت‏ ‏ ، همبستگي‏ ‏ بالايي‏ ‏ را‏ ‏ با دما و ساير‏ ‏ پارامترهاي‏ ‏ جوي‏ ‏ دارد .


‏در مبارزه‏ ‏ بيولوژيك‏ ‏ ، از‏ ‏ زنبور‏ ‏ تريكو گراما‏ ‏ براي‏ ‏ پارازيته كردن‏ ‏ تخم پروانه‏ ‏ ساقه خوار‏  ‏ برنج‏ ‏ استفاده‏ ‏ ميشود‏ ‏ كه نحوه‏ ‏ و زمان‏ ‏ فعاليت‏ ‏ اين‏ ‏ زنبور‏ ‏ نيز‏ ‏ تابعي‏ ‏ از شرايط‏ ‏ جوي‏ ‏ بويژه‏ ‏ دما‏  ‏ مي باشد . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مهمترين بيماري هاي برنج

خرید آنلاین