دانلود مقاله مديريت کشاورزى11ص

دانلود مقاله مديريت کشاورزى11ص

دانلود مقاله مديريت کشاورزى11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏مديريت کشاورزى


‏ يکى از علومى است که امروزه اهميت بسيار زيادى را دارا است. علم مديريت کشاورزى عم فرآيند طراحى برنامه‌ريزي، سازماندهى و کنترل و نظارت، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم‌گيرى درجهت نيل به اهداف در سازمان‌هاى کشاورزى است. به‌عبارتى ديگر علم ايجاد ارتباط منطقى بين نهاده‌هاى کشاورزى براى توليد مطلوب فرآورده‌هاى کشاورزى است و هماهنگى کوشش‌ها و مساعى اعضاء سازمان توليدى کشاورزى را براى استفاده مطلوب از منابع براى نيل به اهداف را امکان‌پذير مى‌نمايد.


‏مديريت در ترويج کشاورزى


‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ مطلوب در ترو‏ی‏ج‏ و آموزش کشاورز‏ی


‏ مديريت علم و مهارتى خاص است که براى کنترل و هدايت صحيح و مفيد عوامل موثر در انجام هر نوع فعاليت (نيروى انساني، منابع مادى و غيره .... ) براى رسيدن به هدفى مشخص به‌کار گرفته مى‌شود و يکى از ارکان اصلى در شرح وظايف مروج است. مديريت از دو ديدگاه قابل بررسى ا‏ست‏. يکى از جبنه‏ٔ‏ فعاليت‌هاى اموزشى مروج و ديگرى از ديدگاه اداره‏ٔ‏ امور نظارت بر روندهاى ادارى که بر عهده او گذاشته مى‌شود. نمى‌توان از مروج انتظار داشت که در مديريت دو نوع حرفه‌اى که بر عهده دارد به يک شيوه واحد عمل کند زيرا مديريت روند آموزشى و ارشادى با م


‏2


‏ديريت‏ امور ادارى تشابه کمى دارد. اما هر دو بايد در جهت حصول به اهداف پيش‌بينى شده در برنامه عمل کنند. لذا مديريت به‌معناى اعم کلمه دانش و مهارت لازم در اداره‏ٔ‏ امور از هر نوع و در هر مقوله مى‌باشد. علم و دانش مورد نظر در مديريت عبارت است از آگاهى علمى و فنى و نيز مهارت در به‌ثمر رساندن فعاليت‌ها)


‏ يک مدير مسؤول است در تمامى آنچه در حيطه‏ٔ‏ اختيارات و وظايف او قرار دارد مشارکت مستقيم داشته باشد. حال اگر گفته شود که مدير بايد بيشتر به نقش ارشادى خود بپردازد تا امور اجرائى و اگر قرار باشد خود رأساً امور پنج‌گانه‏ٔ‏ فوق‌الذکر را انجام دهد پس چه نيازى به سا‏يرين‏ دارد که براى او کار کنند؟ در پاسخ مى‌توان چنين گفت که امروزه در روندهاى ادارى امر رهبرى (يعنى امور ارشادى و هدايت‌هاى غيررسمي) با مديريت (حکمرانى و نظارت رسمى بر اجراى امور) توأم شده و رهبرى چنان توسعه يافته که مديريت تقريباًم محو گرديده است؛ مدير در ‏اغلب‏ موارد فقط نقش سرپرست يا هدايت‌کننده را دارد که در قالبى رسمى (ضوابط اداري) امور را از اين طريق به‌تحرک وامى‌دارد.


‏ دو مسئله فوق‌الذکر در کار ترويج نيز به‌خوبى مشاهده مى‌شود. ترويج به‌عنوان يک مکتب ارشادى و نظام آموزشى که در قالب نهادهاى رسمى مملکتى فعاليت دارد لازم است از لحاظ ادارى ضوابط خاصى را در ارائه‏ٔ‏ خدمات انسانى - اجتماعى رعايت کند. گاهى اين ضوابط بر روند خدمات‏ى‏ مروج حاکميت مى‌يابند و آن را تحت سلطه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مديريت کشاورزى11ص

خرید آنلاین