دانلود مقاله كشت فلفل رنگي در گلخانه

دانلود مقاله كشت فلفل رنگي در گلخانه

دانلود مقاله كشت فلفل رنگي در گلخانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


2


‏كشت فلفل رنگي در گلخانه


‏فلفل رنگي با دارا بودن ‏۱۲‏ برابر ويتامين c‏ نسبت به پرتقال يكي از پر مصرف ترين سبزيجات در اروپا و آمريكا مي باشد كه با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام و يا پخته مصرف مي گردد.چنانچه بتوان فلفل هاي رنگي را با كيفيت بالا توليد نمود با توجه به مصرف زياد آن در فصل زمستان مي توان مطمئن بود كه بازار خوبي در داخل و خارج از كشور براي اين محصول مهيا و آماده است.


‏شروع کشت : كشت فلفل در خزانه شروع مي شود معمولا در اروپا از نيمه اكتبر تا نيمه نوامبر كشت در خزانه آغاز مي شود.يعني از مهر تا آبان ماه و پس از ‏۶۰‏ روز نشاء را به گلخانه اصلي منتقل مي كنند و براي يك سال از آن محصول برداشت مي نمايند.اين زمان كشت مي تواند براي مناطق شمال ايران در نظر گرفته شود و در مناطق جنوب از اوائل تيرماه مي توان كشت در خزانه را آغاز كرد البته بايد در مناطق جنوبي كشور كه هوا گرمتر است محيط مناسب را براي خزانه مهيا نمود.چنانچه ميزان نوردهي و دماي خزانه مطلوب و درست باشد نشاء پس از ‏۴۵‏ روز آماده انتقال به زمين اصلي است ، مشروط به آن كه دماي محيط خزانه در شب و روز بين ‏۲۵‏ تا ‏۲۶‏ درجه سانتي گراد باشد و براي جوانه زدن بذر رطوبتي در حد ‏۸۰‏ درصد ايجاد گردد.با اين شرايط مي توان اميدوار بود كه بذرها بين ‏۷‏ تا‏۱۰‏ روز جوانه بزنند در اين مرحله ميزان نور براي باروري بهينه جوانه ها بين ‏۱۶‏ تا ‏۱۸‏ ساعت در روز است.وقتي جوانه ها سر از خاك بيرون آورند دماي محيط را بايد بين ‏۲۳‏ تا ‏۲۴‏ درجه سانتي گراد و رطوبت محل را بين ‏۶۵‏ تا ‏۷۰‏ درصد تنظيم كرد در صورتي كه دماي بستر هم در حد ‏۲۱‏ درجه سانتي گراد باشد يك دوره دو هفته اي را به انتظار مي نشينيم. در محل خزانه تراكم بوته بايد به گونه ا‏ی‏ باشد که بر رو‏ی‏ يکديگر سايه نينداخته و از طرف‏ی‏ با رشد نشا همواره جا‏ی‏ بيشتر‏ی‏ را برا‏ی‏ آنها در نظر گرفت از هفته پنجم دما‏ی‏ محيط را بر رو‏ی‏ ‏۲۴‏ درجه در روز و


3


‏۲۲‏ درجه در شب تنظيم کرده و دما‏ی‏ محيط بستر را به ‏۲۰‏ درجه سانت‏ی‏ گراد م‏ی‏ رسانيم چنانچه مقدار نور از ‏۱۸‏ ساعت به ‏۱۴‏ ساعت در روز تغيير يابد با توجه به وضعيت اقليم‏ی‏ پس از گذشت ‏۲‏ تا ‏۴‏ هفته گياه جوان به اندازه ‏۲۰‏ سانت‏ی‏ متر ارتفاع يافته و ‏۴‏ برگ حقيق‏ی‏ بر رو‏ی‏ ساقه نمايان م‏ی‏ شود.در اين حالت نشاء فلفل آماده انتقال به زمين است.فراموش نکنيم که قبل از انتقال نشاء گلخانه از هر حيث مهيا باشد تا به راحت‏ی‏ بتوان شرايط رشد گياه را مهيا نمود. در اينجا بايد تاکيد کرد که نبايد در انتقال نشاء به زمين اصل‏ی‏ زمان را از دست داد و تاخير نمود.زيرا اين ب‏ی‏ توجه‏ی‏ باعث مشکلات‏ی‏ در طول دوره ر‏شد‏ و بارور‏ی‏ ايجاد م‏ی‏ کند.از طرف‏ی‏ شرايط محيط‏ی‏ گلخانه بايد از نظر نور و دما مطلوب و قابل کنترل بوده و فضا‏ی‏ خزانه عار‏ی‏ از هر گونه علف ها‏ی‏ هرز و آفات و بيماريها باشد تا گياه جوان بتواند مراحل اوليه رشد خود را در شرايط مساعد‏ی‏ انجام دهد زيرا گياه‏ی‏ که در وضعيت نا‏مطلوب‏ متولد م‏ی‏ شود در ابتدا با مشکلات عمده ا‏ی‏ مواجه خواهد شد و در صورت‏ی‏ که اين گياه زنده بماند هرگز نم‏ی‏ تواند يک گياه سالم و قو‏ی‏ در دوره رشد خود باشد. حال م‏ی‏ توان با آرامش خاطر نشاء را با تراکم ‏۲‏ بوته در متر مربع کشت نمود در اين شرايط يعن‏ی‏ پس از انتقال نشا‏ء‏ به گلخانه دما‏ی‏ بستر بين ‏۱۸‏ تا ‏۲۰‏ درجه و دما‏ی‏ فضا‏ی‏ گلخانه در شب ‏۱۹‏ درجه و در روز ‏۲۱‏ درجه سانت‏ی‏ گراد و رطوبت محل بين ‏۵۵‏ تا ‏۶۰‏ درصد بايد باشد با توجه به زمان کشت پس از گذشت ‏۴‏ تا ‏۶‏ هفته بوته دارا‏ی‏ شاخه و برگ و گل م‏ی‏ شود و ارتفاع آن به ‏۳۰‏ سانت‏ی‏ متر م‏ی‏ رسد. وق‏تي‏ بوته فلفل به ارتفاع ‏۳۰‏ سانتي متري رسيد کليه برگ ها و شاخه هاي فرعي و گل هاي آن را تا ارتفاع ‏۳۰‏ سانتي متري هرس مي کنيم وفقط اجازه مي دهيم ‏۲‏ تا ‏۳‏ شاخه فرعي رشد نمايد. شايان ذکر است اولين گلي که بر روي شاخه هاي فرعي رويش کرده است بايد حذف شود زيرا با تبديل اين گل به ميوه با توجه به اينکه در بين دو شاخه فرعي شکل گرفته و رشد کرده است علاوه بر اينکه به صورت بد شکل در مي آيد آسيب جدي به خود بوته نيز وارد مي نمايد. به عبارت ديگر به علت رشد ميوه و فشاري که به واسطه اين باروري به دو يا سه شاخه اوليه وارد مي شود او 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله كشت فلفل رنگي در گلخانه

خرید آنلاین